ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Μισθοί της εταιρείας ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)

Ερευνήτρια

23/02/2021 - Εργαζόμενος - Πλήρης απασχόληση
Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
840 EUR
Εργαζόμενος - Πλήρης απασχόληση - Αθήνα - Ερευνήτρια
Εμπειρία στον τομέα: 5 Έτη