Πρόσφατες αξιολογήσεις
Χρήσιμες και πολύτιμες εμπειρίες σ' ένα ιδιαίτερα ...
Καταρτισμένο και αποδοτικό προσωπικο
/ μπονους
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Call Center Agent
1.000 EUR
Key Account Manager
1.450 EUR
Customer care agent
850 EUR