Πρόσφατες αξιολογήσεις
Η πληρωμή γίνεται στην ώρα της.Συνεχής ...
Υπεύθυνος αποθηκης
Φιλικοί συνάδελφοι
eShop manager
θετικό κλίμα ευχαριστοι εργοδοτες
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Πωλήτρια ...
600 EUR
Πωλητής ...
870 EUR
Sales
420 EUR