Πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(«Πολιτική»)

τελευταία ενημέρωση την 11.09.2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν σου παρουσιάζεται αυτή η Πολιτική, τη στιγμή της δημιουργίας του λογαριασμού στον ιστόχωρο www.poudouleveis.gr («ο Ιστόχωρος»), θεωρούμε ότι κατανόησες πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  («ΠΔΧ») στον Ιστόχωρο. Περισσότερο, όταν σου ζητείται η συναίνεση για την Πολιτική αυτή και την επεξεργασία ΔΠΧ σύμφωνα με την Πολιτική αυτή, η συναίνεση αυτή σημαίνει ότι συμφωνείς με την επεξεργασία των ΔΠΧ για τα οποία τέτοια συναίνεση είναι απαραίτητη σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

Η Πολιτική αυτή έχει το σκοπό να σου παρουσιάσει όσο δυνατά καθαρότερα και πιο διάφανα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των ΔΠΧ που σου ανήκουν. Επομένως, το έγγραφο βρίσκεται υπό συνεχή αλλαγή - σου συστήνουμε να επισκεφτείς τακτικά το έγγραφο αυτό για να ενημερωθείς για την πιο πρόσφατη έκδοσή του.

Αν έχει απορίες για τα ΔΠΧ ή αυτή την Πολιτική ή προτάσεις για τη βελτίωση του προϊόντος μας και του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τα ΔΠΧ, στείλε μας ένα μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] και θα σου απαντήσουμε αμέσως!

ΣΥΝΤΟΜΑ

Θέλουμε να σου δώσουμε τη δυνατότητα (σε σένα το «Χρήστη»), μέσω του Ιστόχωρου, να μάθεις σχετικές πληροφορίες για την αγορά της εργασίας, να μπορείς να εκτιμήσεις και να αξιολογήσεις την εμπειρία που είχες στη σχέση με τους διάφορους εργοδότες που είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα (οι «Εργοδότες») και να μπορείς να κάνεις αίτηση για θέσεις εργασίας που ανοίγουν οι Εργοδότες αυτές χρησιμοποιώντας το βιογραφικό σου. Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση σε κάποια είδη ΔΠΧ.

Η Πολιτική αυτή περιέχει όρους που εφαρμόζονται τόσο στους Χρήστες που είναι φυσικά πρόσωπα και ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με πληροφορίες ή και να κάνουν αίτηση για θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες στον Ιστόχωρο, τόσο και στους Χρήστες που είναι εκπρόσωποι Εργοδότη στον Ιστόχωρο.

Για το λόγο αυτό σε παρακαλούμε να διαβάσεις αυτή την Πολιτική για να καταλάβεις ποια είναι η σχέση μεταξύ τα ΔΠΧ που σου ανήκουν και τον Ιστόχωρο, συγκεκριμένα: ποιος τα επεξεργάζεται και ποιος έχει πρόσβαση στα ΔΠΧ αυτά, για ποιο σκοπό και σε ποια βάση γίνεται η επεξεργασία, ποια είναι τα δικαιώματά σου σχετικά με τα ΔΠΧ που σου ανήκουν και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

Σε ποια ΔΠΧ αναφερόμαστε; Ο Ιστόχωρος επεξεργάζεται πληροφορίες που λαμβάνει από σένα άμεσα (για παράδειγμα, όταν συμπληρώνεις φόρμα ή πλαίσιο κειμένου στον Ιστόχωρο, όπως η φόρμα εγγραφής ή η φόρμα της ενότητας Ανατροφοδότηση ή οι φόρμες στις οποίες δίνεις τη γνώμη σου για τη σχέση σου με κάποιον Εργοδότη) ή έμμεσα (για παράδειγμα το γεγονός ότι χρησιμοποιείς τον Ιστόχωρο από κάποια συσκευή που προσδιορίζεται με ειδική διεύθυνση ΙΡ).
Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές είναι ΔΠΧ (δηλαδή πληροφορίες που μπορούν να βεβαιώσουν την ταυτότητά σου ή να οδηγήσουν στον προσδιορισμό της ταυτότητάς σου). Από αυτές:

- μια κατηγορία είναι απαραίτητη για να λειτουργεί ο Ιστόχωρος (για παράδειγμα η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι απαραίτητη για την κύρωση του λογαριασμού σου στον Ιστόχωρο και την αύξηση της ασφάλειας του λογαριασμού σου),

- άλλη κατηγορία χρησιμοποιείται βάσει έννομου συμφέροντός μας (εμείς, η «Εταιρεία», όπως ορίζεται παρακάτω) - όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο και το όνομα χρήστη χρησιμοποιούνται για να περιοριστούν οι καταστάσεις στις οποίες ένας Χρήστης θα μπορούσε να δημοσιεύσει ανώνυμη πληροφορία, της οποίας την ακρίβεια θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν άλλοι Χρήστες του Ιστόχωρου,

- τέλος, μια τελευταία κατηγορία ΔΠΧ υπάγεται σε επεξεργασία με τη ρητή και προηγούμενη συναίνεσή σου, της οποίας την ύπαρξη την αποθηκεύουμε με τη στιγμή που μας τη δίνεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε στην Ενότητα 3 παρακάτω.

Ποιος μπορεί να επεξεργαστεί τα ΔΠΧ που σου ανήκουν μέσω του Ιστόχωρου; Πρώτον η οντότητα που λειτουργεί τον Ιστόχωρο, που ονομάζεται η«Εταιρεία»: Undelucram SRL, εταιρεία που συστήθηκε και λειτουργεί στη Ρουμανία. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για μας και τα στοιχεία ταυτότητάς μας κάνοντας πρόσβαση στους Όρους και Συμφωνίες του Ιστόχωρου εδώ, ή στέλνοντάς μας μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]

Δεύτερον, κατά την ανάπτυξη και λειτουργία του Ιστόχωρου χρησιμοποιούμε προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τρίτους. Αυτοί έχουν τηντεχνική ικανότητα να αποθηκεύουν/κάνουν πρόσβαση/επεξεργάζονται κάποια από τα ΔΠΧ που λαμβάνουμε μέσω του Ιστόχωρου και η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζουμε εμείς. Όλοι αυτοί οι τρίτοι και ο ρόλος τους στην αρχιτεκτονική του Ιστόχωρου και της επεξεργασίας ΔΠΧ περιγράφονται στην Ενότητα 4.1 παρακάτω.

Τρίτον, ένα σημαντικό μέρος των ΔΠΧ σου είναι προσβάσιμα στους Εργοδότες που είναι ενεργοί στον Ιστόχωρο μόνο αν έκανες αίτηση (κατά την πρωτοβουλία σου) βάσει του βιογραφικού σημειώματος που ανέβασες ή δημιούργησες στον Ιστόχωρο για τις θέσεις εργασίας που ανάρτησαν οι Εργοδότες. Μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούν οι Εργοδότες τα ΔΠΧ σου στην Ενότητα 4.2 παρακάτω. Παρόλα αυτά, οι Εργοδότες δεν έχουν και δε θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα ΔΠΧ για να δουν τους δημιουργούς των πληροφοριών - αξιολογήσεις, μισθοί, πληροφορίες για τις συνεντεύξεις και τα οφέλη - που αφήνουν οι Χρήστες στην πλατφόρμα.

Όλα τα ΔΠΧ που σου ανήκουν υπάγονται σε επεξεργασία από τρίτους που είτε βρίσκονται και επεξεργάζονται ΔΠΧ στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επεξεργάζονται αυτά τα ΔΠΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θέλουμε να συνεργαζόμαστε μόνο με οντότητες που επεξεργάζονται τα ΔΠΧ μέσω συστημάτων που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τηρούν τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χρησιμοποιούμε συστήματα αποθήκευσης ΔΠΧ που μας δίνουν τη δυνατότητα να τα αποθηκεύουμε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχεις κάποια δικαιώματα σχετικά με τα ΔΠΧ, τα οποία είμαστε ανοιχτοί να σε βοηθήσουμε να τα ασκείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για αυτά τα δικαιώματα στην Ενότητα 5 της Πολιτικής αυτής.

Αν έχεις ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής ή προτάσεις για τη βελτίωσή της, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

H Πολιτική αυτή συμπληρώνεται με τους όρους και συμφωνίες χρήσης του Ιστόχωρου που είναι διαθέσιμοι εδώ.

1.    Λεπτομέρειες για το λειτουργό

UNDELUCRAM S.R.L., Ρουμανικό νομικό πρόσωπο, με εταιρική έδρα στο Romania, Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Central, etaj 3 (mailing address: Romania, Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu 7A, Cotroceni Business Center, Corp T, etaj 2, Sector 6), εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με αριθ. J12/2388/2019, ΑΦΜ 37266398 (που θα ονομάζεται εφεξής «Εταιρεία»), η οποία κατέχει όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον Ιστόχωρο (όπως ορίζεται αυτός ο όρος παρακάτω), σέβεται το απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του κάθε χρήστη του Ιστόχωρου, έχοντας την ιδιότητα λειτουργού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 677/2001 για την προστασία των προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων, και του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθ. 2016/679(«ΓΚΠΔ»)

2.    Ορισμοί

Στο έγγραφο αυτό, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα θα έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

a)    «Ιστόχωρος» σημαίνει ο ιστόχωρος που σχετίζεται με το όνομα τομέα podouleuis.gr, τα δικαιώματα για τον οποίο κατέχονται αποκλειστικά από την Εταιρεία, μέσω του οποίου οι Χρήστες (όπως ορίζονται παρακάτω) μπορούν να μάθουν σχετικές πληροφορίες για την αγορά της εργασίας, μπορούν να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν την εμπειρία που είχαν στη σχέση με τους διάφορους εργοδότες που είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα («Εργοδότες», όπως ορίζονται παρακάτω) και να κάνουν αίτηση για θέσεις εργασίας που αναρτούν οι Εργοδότες αυτές χρησιμοποιώντας βιογραφικό σημείωμα,

b)    «Εργοδότης» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου το προφίλ είναι διαθέσιμο στον Ιστόχωρο, ανεξάρτητα αν το προφίλ αυτό είναι ενεργό υπό τη διαχείρηση Χρήστη που είναι εκπρόσωπος του Εργοδότη ή ανενεργό,

c)     «Χρήστης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο με ηλικία πάνω από τα 16 που βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: (1) έχει πρόσβαση στον Ιστόχωρο χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό σ΄αυτό, (2) έχει λογαριασμό στον Ιστόχωρο που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει συμμετοχές Χρήστη που δεν είναι εκπρόσωπος Εργοδότη (σχόλια και αξιολογήσεις αλληλεπιδράσεων με Εργοδότη, ανέβασμα βιογραφικού, αιτήσεις για θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες στον Ιστόχωρο), (3)  έχει λογαριασμό στον Ιστόχωρο που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει συμμετοχές Χρήστη που είναι εκπρόσωπος Εργοδότη (προσθήκη θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιμες στον Εργοδότη, απαντήσεις στα σχόλια και τις αξιολογήσεις που υποβάλλουν άλλοι Χρήστες), για να αποφεύγεται κάθε αμφιβολία, ο Ιστόχωρος δεν προορίζεται στη χρήση από φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον ορισμό αυτό και ρητά δεν απευθύνεται στους ανηλίκους (με την έννοια της νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε κάποιον χρήστη),

d)    «Ιστόχωρος Τρίτου» σημαίνει ιστόχωρος, άλλος από τον Ιστόχωρο, του οποίου το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στον Ιστόχωρο, και ο χαρακτήρας Ιστόχωρου Τρίτου αναφέρεται ρητά σχετικά με το περιεχόμενό του στην ενότητα του Ιστόχωρου όπου εμφανίζεται αυτό το περιεχόμενο,

e)    «Προσωπικά Δεδομένα», «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή  «ΔΠΧ» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο - ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα με αναφορά σε αριθμό αναγνώρισης ή σε ένα ή περισσότερους ειδικούς παράγοντες της φυσικής, φυσιολογικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητάς του,

f)    «Υπηρεσίες» σημαίνει το πακέτο υπηρεσιών που διαθέτει η Εταιρεία στους Εργοδότες που επιλέγουν ένα από τα δύο πακέτα υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα για τους Εργοδότες στον Ιστόχωρο, όπως περιγράφονται εδώ: https://www.poudouleveis.gr/εργοδότες,

3.    Τα Προσωπικά Δεδομένα που υπάγονται σε επεξεργασία και οι σκοποί της επεξεργασίας

Για τη λειτουργία του Ιστόχωρου και σε σχέση με αυτή γίνεται επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε περισσότερες νομικές βάσεις και με περισσότερους σκοπούς:

3.1    Βάσει έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

3.1.1    διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον Ιστόχωρο (αυστηρά για να μπορέσουμε να συνδέσουμε ασυνήθιστες δραστηριότητες στον Ιστόχωρο - όπως για παράδειγμα ένας μεγάλος αριθμός σχολίων που υποβάλλει ένας Χρήστη ταυτόχρονα, που οδηγούν σε δύσκολη λειτουργία του Ιστόχωρου - με κάποιον συγκεκριμένο Χρήστη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό οι ενέργειες αυτές είναι χειρωνακτικές ή αυτόματες, δημιουργημένες από λογισμικό που προσπαθεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του Ιστόχωρου, και να λάβουμε τα τεχνικά μέτρα που επιβάλλονται σε μια τέτοια κατάσταση),

3.1.2    θέση που κατέχει ένας Χρήστη που είναι εκπρόσωπος Εργοδότη στον Εργοδότη αυτό (για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο εμπιστοσύνης των άλλων Χρηστών ότι οι απόψεις που εκφράζει ο Εργοδότης στον Ιστόχωρο είναι απόψεις που υποστηρίζει ο Εργοδότης αυτός),

3.1.3    ηλικία και πόλη από την οποία ένας Χρήστης έχει πρόσβαση στον Ιστόχωρο για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα και να τα παρουσιάσουμε στους Εργοδότες, βάσει των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία - τα δεδομένα αυτά δεν παρουσιάζονται ατομικά για κάθε Χρήστη, και ο Εργοδότης δεν έχει δυνατότητα στα πλαίσια του Ιστόχωρου να μάθει ατομικά από πια πόλη προέρχεται ή ποια ηλικία έχει κάποιος Χρήστης, εκτός αν ο Χρήστης δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες,

3.1.4 πόλη, θέση που κατέχει ένας Χρήστης στον Εργοδότη και περίοδος κατά την οποία εργάστηκε στον Εργοδότη, που χρειάζονται για να ορίζεται ακριβέστερα η εμπειρία που είχε ο Χρήστης. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ταυτότητα του Χρήστη, το μόνο δεδομένο που είναι υποχρεωτικό από τα παραπάνω είναι η πόλη.

3.2   Βάσει της ανάγκης να παρέχουμε μια υπηρεσία στους Χρήστες που χρησιμοποιούν τον Ιστόχωρο, δηλαδή να κάνουμε και να διατηρούμε τον Ιστόχωρο λειτουργικό και να παρέχουμε τις Υπηρεσίες, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

3.2.1    ηλεκτρονική διεύθυνση (για να μπορέσουμε να επικυρώσουμε τη δημιουργία λογαριασμού και να μπορέσουμε να στείλουμε ειδοποιήσεις και άλλες πληροφορίες προς Χρήστη σχετικά με τη δραστηριότητά του στον Ιστόχωρο - π.χ. πληροφορίες για τη δραστηριότητα Εργοδοτών που παρακολουθεί ο Χρήστης στον Ιστόχωρο),

3.2.2    ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη (για να δίνεται αυθεντικότητα στα σχόλια και τις συμμετοχές που προσθέτει ένας Χρήστης στον Ιστόχωρο, η οποία είναι ουσιώδης για να αντικατοπτρίζεται όσο δυνατόν πληρέστερα και ορθότερα οι πληροφορίες που υπάρχουν στον Ιστόχωρο για την αγορά της εργασίας). Έχοντας υπόψη το σκοπό του Ιστόχωρου, οι προσδοκίες των Χρηστών είναι να βρίσκουν ενήμερες και πραγματικές πληροφορίες για την αλληλεπίδραση με τους Εργοδότες των οποίων τα προφίλ υπάρχουν στον Ιστόχωρο.

3.2.3    δεδομένα τιμολογίου που εκδίδουν οι Εργοδότες για τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, στο βαθμό που περιέχουν ΔΠΧ που περιλαμβάνονται από τους Χρήστες που εκπροσωπούν τους Εργοδότες (για να είναι δυνατή η έκδοση των τιμολογίων για τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία), τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία μόνο όσο απαιτείται για την είσπραξη της πληρωμής για τις Υπηρεσίες και την καταχώρηση της πληρωμής στα λογιστικά βιβλία,

3.3        Στην περίπτωση γρήγορης σύνδεσης στην ιστοσελίδα μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Google και LinkedIn, αναλαμβάνουμε τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση

3.4    Ο Ιστόχωρος χρησιμοποιεί και cookies κατά τη λειτουργία του, για τα οποία μπορείς να μάθεις περισσότερα με μια επίσκεψη στην πολιτική για τα cookies που είναι προσβάσιμη εδώ

3.5    Για να αποφεύγεται κάθε αμφιβολία, η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση και δε χρησιμοποιεί με κανέναν τρόπο τα ΔΠΧ που περιέχονται στα βιογραφικά που ανεβάζονται στον Ιστόχωρο.

4.    Ποιος επεξεργάζεται τα ΔΠΧ

4.1    Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστόχωρου είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους τρίτους, των οποίων τα προϊόντα/οι υπηρεσίες χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εφαρμογής:

4.1.1    Google LLC, για το προϊόν Google Analytics, που χρησιμοποιείται για να αναλύσουμε την πόλη και τη συσκευή από την οποία ένας Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστόχωρο,
Η πολιτική για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Google Analytics είναι διαθέσιμη εδώ.

4.1.2    HotJar Ltd, για το προϊόν HotJar, που χρησιμοποιείται για να αναλύσουμε τις ενότητες του Ιστόχωρου όπου ένας Χρήστης περνάει τον περισσότερο χρόνο,
Η πολιτική για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την HotJar είναι διαθέσιμη εδώ.

4.1.3    Claus Web SRL, για την υπηρεσία φιλοξενίας του Ιστόχωρου,
Η πολιτική για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Claus Web SRL είναι διαθέσιμη εδώ.

4.1.4    Cloudflare, για την υπηρεσία ασφάλειας του Ιστόχωρου,

Η πολιτική για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Cloudflare είναι διαθέσιμη εδώ.
Κατά την επιλογή αυτών των οντοτήτων, η Εταιρεία έχει υπόψη την τήρηση από αυτές των σχετικών διατάξεων για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Στο βαθμό που η Εταιρεία αποφασίσει να προσθέσει νέες οντότητες και νέα προϊόντα ή να αντικαταστήσει αυτές τις οντότητες και προϊόντα θα σε ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων, και θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθείς να συνεχίσεις τη χρήση του Ιστόχωρου αν θεωρήσεις ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από κάποια οντότητα είναι δυσμενής για σένα.

4.2    Για τους Εργοδότες

4.2.1    Για να μπορεί να προσφέρει Υπηρεσίες στους Εργοδότες, η Εταιρεία τους δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τα προφίλ τους στον Ιστόχωρο και να ασκούν περισσότερες ενέργειες όπως περιγράφονται στα είδη πακέτων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα εδώ: https://www.poudouleveis.gr/lεργοδότες

4.2.2   Αν κάποιος Χρήστης κάνει αίτηση για μια θέση εργασίας που ανήκει σε Εργοδότη, χρησιμοποιώντας βιογραφικό σημείωμα, ο Εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα αυτό. Επίσης ένας Εργοδότης μπορεί να κατεβάσει αυτό το βιογραφικό εκτός ελέγχου της Εταιρείας. Εκτιμούμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να περιορίσουμε με τεχνικά μέσα την πρόσβαση των Εργοδοτών στα βιογραφικά σημειώματα των Χρηστών εκτός του Ιστόχωρου.

4.2.3    Στο βαθμό που κάποιος Χρήστης θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχει ένας Εργοδότης για τον Χρήστη, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Εργοδότη  χρησιμοποιώντας τα δεδομένα επικοινωνίας που αναφέρονται στο προφίλ του Εργοδότη στον Ιστόχωρο.

4.3    Περίοδος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

4.3.1    Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή, καθ΄όλη την περίοδο που το φυσικό πρόσωπο που παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχει την ιδιότητα Χρήστη, καθώς και για ακόμα τρία χρόνια μετά τη λήξη αυτής της ιδιότητας με την απενεργοποίηση του λογαριασμού στον Ιστόχωρο.

4.3.2    Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται πέρα από την περίοδο που ένα φυσικό πρόσωπο είναι Χρήστης του Ιστόχωρου για να μελετηθεί σε ποιο βαθμό κάποιες ενέργειες της Εταιρείας οδηγούν στην επανενεργοποίηση του λογαριασμού από πρώην Χρήστες.

4.3.3 Σε κάθε περίπτωση, μετά τη διαγραφή του λογαριασμού Χρήστη από τον Ιστόχωρο και τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 4.3.1, τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη θα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, για να παρουσιαστούν σε διάφορα δημόσια πλαίσια σχετικές πληροφορίες για τον ιστορικό αριθμό χρηστών του Ιστόχωρου και τη δραστηριότητά τους στον Ιστόχωρο

5.    Δικαιώματα των Χρηστών

Οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που τους ανήκουν, που μπορούν να ασκήσουν στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]:

5.1    Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα

5.1.1    Οποιοσδήποτε Χρήστης μπορεί να ζητήσει στην Εταιρεία, δωρεάν για ένα αίτημα κάθε 6 μήνες, επιβεβαίωση ότι υπάρχουν Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη, που επεξεργάζεται ή όχι η Εταιρεία. Σε καταφατική περίπτωση, η Εταιρεία πρέπει να πληροφορήσει τον Χρήστη για: τους σκοπούς της επεξεργασίας, ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργάζεται και, στο βαθμό που αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι ενήμερα/σχετικά, το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας αυτών των Προσωπικών Δεδομένων ή να εναντιώνεται στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, ποια φυσικά/νομικά πρόσωπα έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα, την περίοδο αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων, το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο στην Εθνική Αρχή Επιτήρησης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο βαθμό που ο Χρήστης θεωρεί ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στη σχέση με το Λειτουργό.

5.1.2    Η Εταιρεία μπορεί να χρεώσει για την παροχή αυτών των πληροφοριών, στο βαθμό που τα αιτήματα από έναν Χρήστη είναι συχνότερα από ένα αίτημα κάθε 6 μήνες, και η χρέωση αυτή θα γνωριστεί στο Χρήστη τη στιγμή που θα κάνει νέο αίτημα μέσα στην άνω αναφερόμενη περίοδο, έχοντας το ίδιο αντικείμενο.

5.2    Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε Χρήστης μπορεί να ζητήσει στην Εταιρεία τη δωρεάν διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν. Αν το θεωρήσει κατάλληλο, μετά την απάντηση της Εταιρείας, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση των Προσωπικών Δεδομένων, και η Εταιρεία μπορεί είτε να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στο λογαριασμό του Χρήστη στον Ιστόχωρο ή να δείξει στον Χρήστη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να κάνει αυτή την αλλαγή.

5.3    Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων

5.3.1    Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει στην Εταιρεία τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν, και η Εταιρεία θα ακολουθήσει αυτό το ζήτημα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5.3.1.1    αν τα Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία ζητείται η διαγραφή δεν είναι πλέον απαραίτητα στην Εταιρεία για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν (για παράδειγμα, ο Χρήστης ζητά να διαγραφεί ένα βιογραφικό σημείωμα που ανέβασε στον ιστόχωρο). Σχετικά με αυτό, η Εταιρεία θα στείλει απάντηση στον Χρήστη, εξηγώντας την ανάγκη για την επεξεργασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τις συνέπειες της διαγραφής. Στο βαθμό που ο Χρήστης θεωρήσει ότι η επεξεργασία αυτή δεν είναι πλέον σύμφωνη με τους σκοπούς που αναφέρει η Εταιρεία, μπορεί να επιμένει στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε επίδραση στη χρήση του Ιστόχωρου από τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων αυτών,

5.3.1.2    αν ο Χρήστης αποσύρει τη συναίνεση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, αν τα Προσωπικά Δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συναίνεσης του Χρήστη ως νομική βάση (μπορείς να βρεις περισσότερες λεπτομέρειες για τις βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στην Ενότητα 3 παραπάνω),

5.3.1.3    αν ο Χρήστης εναντιώνεται στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής. Η Εταιρεία θα στείλει απάντηση στον Χρήστη αναφέροντας σε ποιο βαθμό υπάρχουν έννομοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αν η Εταιρεία αποστείλει ενημερωτικό σημείωμα προς τους Χρήστες ή χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους εμπορικής επικοινωνίας, ο Χρήστης θα έχει οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το λόγο τη δυνατότητα να επιλέγει να μη λάβει πλέον αυτές τις επικοινωνίες,

5.3.1.4    αν ο Χρήστης θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έγινε παράνομα. Η Εταιρεία θα στείλει απάντηση στο Χρήστη, εξηγώντας σε ποιο βαθμό υπάρχει νόμιμη βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Στο βαθμό που ο Χρήστης θεωρήσει ότι η επεξεργασία αυτή δεν είναι πλέον σύμφωνη με τους σκοπούς που αναφέρει η Εταιρεία, μπορεί να επιμένει στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε επίδραση στη χρήση του Ιστόχωρου από τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων αυτών,

5.3.2    Η Εταιρεία θα μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει το αίτημα του Χρήστη αν τα Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία ζητείται η διαγραφή δε δύναται να διαγραφούν λόγω νόμιμης υποχρέωσης που αφορά τη δραστηριότητα της Εταιρείας (στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα αναφέρει στον Χρήστη τη βάση αυτής της νόμιμης υποχρέωσης), ή για λόγους αρχειοθέτησης ή στατιστικούς λόγους (στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα αναφέρει στον Χρήστη τα μέτρα που μπορεί να λάβει για να βεβαιωθεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ασφαλή τρόπο και ταυτόχρονα ότι η επεξεργασία γίνεται μόνο για να προσφέρει συνδυασμένες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των Χρηστών σχετικά με τον Ιστόχωρο)

5.4    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει στην Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
5.4.1    Ο Χρήστης αναφέρει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν δεν είναι ορθά, και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να διορθώσει αμέσως τα Προσωπικά Δεδομένα, τη στιγμή που λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση από τον Χρήστη,

5.4.2    Ο Χρήστης αναφέρει ότι η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, αλλά δε θέλει να διαγραφούν τα δεδομένα, αλλά απλά να περιοριστεί η επεξεργασία,

5.4.3    Ο Χρήστης αναφέρει ότι θέλει να είναι διαθέσιμα τα Προσωπικά Δεδομένα στον Ιστόχωρο για να μπορεί να τα χρησιμοποιεί στην προστασία/άσκηση/διαπίστωση δικαιώματος σε κάποια αρχή, αλλά δε θέλει να γίνεται επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για άλλους σκοπούς,

5.4.4    Ο Χρήστης αμφισβητεί το έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (για τα οποία γίνεται επεξεργασία βάσει αυτού του έννομου συμφέροντος) από την Εταιρεία, και η Εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμήσει τη στιγμή που λαμβάνει το αίτημα από τον Χρήστη σε ποιο βαθμό το έννομο συμφέρον της Εταιρείας υπερισχύει προς το δικαίωμα που ασκεί ο Χρήστης.

Αν το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας τεθεί σε εφαρμογή, η Εταιρεία θα πληροφορήσει προηγουμένως τον Χρήστη, κατά περίπτωση, πριν τη στιγμή που ο περιορισμός της επεξεργασίας δεν ισχύει πλέον, και τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται ξανά σε επεξεργασία.

5.5    Δικαίωμα να απαιτήσει φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Ο Χρήστης μπορεί να απαιτήσει από την Εταιρεία να του στείλει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που ο Χρήστης παρείχε στην Εταιρεία (δηλαδή μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που εισήγαγε άμεσα ο Χρήστης στον Ιστόχωρο ή που αφορούν τις προτιμήσεις του στην Εφαρμογή), σε μορφή που να επιτρέπει στον Χρήστη να μεταδώσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σε άλλη οντότητα (όπως για παράδειγμα να ζητήσει το κατέβασμα του βιογραφικού σημειώματος από τον Ιστόχωρο, ή των προφίλ Εργοδοτών που παρακολουθεί στον Ιστόχωρο), για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο στην περίπτωση των Προσωπικών Δεδομένων των οποίων η επεξεργασία γίνεται βάσει της συναίνεσης του Χρήστη, ή για την εφαρμογή της σύμβασης με τον Χρήστη.

5.6    Δικαίωμα εναντίωσης

5.6.1   Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των οποίων η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Πολιτικής. Σχετικά με αυτό, ο Χρήστης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εταιρεία στη διεύθυνση [email protected], αναφέροντας το λόγω εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν (ολικά ή μερικά).

5.6.2    Η Εταιρεία θα απαντήσει στον Χρήστη μέσα σε 30 μέρες από τη λήψη του αιτήματος, αναφέροντας σε ποιο βαθμό θεωρεί ότι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας υπερισχύει του λόγου εναντίωσης που αναφέρει ο Χρήστης.

5.6.3    Αν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει μηνύματα μάρκετινγκ ή προώθησης από την Εταιρεία (στο βαθμό που η Εταιρεία στέλνει τέτοια μηνύματα στον Χρήστη), μπορεί να εκφράσει αυτή την επιλογή ανά πάσα στιγμή, με απόλυτο τρόπο.

5.6.4    Αν η άσκηση του δικαιώματος από τον Χρήστη είναι έννομη, η Εταιρεία θα κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για να διακόψει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη αυτού,

5.7    Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή Επιτήρησης της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρήσει ότι αδικείται από κάποια απάντηση που λαμβάνει από την Εταιρεία / έλλειψη απάντησης στο αίτημά του για την άσκηση κάποιου από τα δικαίωματα που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

5.8    Αλληλογραφία

5.8.1    Για την άσκηση των άνω αναφερόμενων δικαιώματων, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στη διεύθυνση [email protected]

5.8.2    Η Εταιρεία θα αναλύει ξεχωριστά κάθε αίτημα και θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη για να εκτελέσει τα αιτήματά του με τρόπο που να είναι όσο δυνατό πλησιέστερο στις προσδοκίες του Χρήστη.

5.8.3    Η Εταιρεία θα απαντά στα αιτήματα των Χρηστών μέσα σε 30 ημερολογιακές μέρες από τη λήψη του αιτήματος. Αν είναι αναγκαίο να παραταθεί αυτή η προθεσμία, η Εταιρεία θα πληροφορήσει τον αιτούντα Χρήστη για την ανάγκη αυτή, πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

6.    Εμπιστευτικότητα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6.1    Η Εταιρεία χρησιμοποιεί μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που χρειάζεται και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν μας επιτρέπεται πλέον να επεξεργαστούμε κάποια Προσωπικά Δεδομένα, θα διακόψουμε την επεξεργασία τους και θα σε πληροφορήσουμε για τις αλλαγές αυτές σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

6.2    Κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία δίνει πρόσβαση μόνο στους υπαλλήλους / συνεργάτες της Εταιρείας που χρειάζονται πρόσβαση σε κάποια Προσωπικά Δεδομένα για να μπορούν να διεξάγουν δραστηριότητες βάσει της σχέσης με την Εταιρεία.

6.3    Εκτός από τις οντότητες που αναφέρονται στην Πολιτική αυτή, δε θα παρέχουμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σε άλλους τρίτους χωρίς να σε πληροφορήσουμε προηγουμένως για αυτό.

7.    Ασφάλεια επεξεργασίας

7.1    Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες μέσω του Ιστόχωρου.

7.2    Τα Προσωπικά Δεδομένα προστατεύονται ως εξής:

7.2.1    όσον αφορά τη δυνατότητα εμφάνισης και πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα, αυτά αποθηκεύονται στους διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και είναι προσβάσιμα μόνο σε μέλη της ανώτερης διοίκησης της Εταιρείας,

7.2.2    όσον αφορά τη διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων, εκτός από την αποθήκευση στους διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, υπάρχει αντίγραφό τους που επίσης αποθηκεύεται στους ίδιους διακομιστές, προσβάσιμο με κωδικό πρόσβασης για ένα μόνο πρόσωπο από την ανώτερη διοίκηση της Εταιρείας,

7.3    Η ασφάλεια του λογαριασμού Χρήστη εξαρτάται και από τη διατήρηση του απόρρητου των στοιχείων σύνδεσης στην πλατφόρμα από τον Χρήστη. Σχετικά με αυτό, η Εταιρεία συνιστά στους Χρήστες:

7.3.1    να χρησιμοποιήσουν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και να το ανανεώνουν τακτικά,

7.3.2    να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για περισσότερες εφαρμογές,

7.3.3    να υλοποιήσουν αυτόματα σύστημα antivirus και ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούν για πρόσβαση στον Ιστόχωρο (όπως λογισμικό antivirus στη συσκευή από την οποία γίνεται πρόβαση στον Ιστόχωρο),

7.3.4    να αποφεύγουν να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβαση για το λογαριασμό Χρήστη σε έγγραφα που είναι απροστάτευτα ή προσβάσιμα στους τρίτους,

7.3.5    να αποφεύγουν να αποκαλύπτουν στοιχεία για τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό Χρήστη προς άλλους.

7.4    Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για την αμέλεια ή έλλειψη δράσης του Χρήστη που οδηγούν στην παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού στον Ιστόχωρο.

Πρόσφατες αξιολογήσεις
υπάλληλος-πωλησεις
Ωραίο κλίμαΚαλή ομάδα
συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό.Πληρωνει κανονικά ...
Ευχάριστο/φιλικό κλίμα εργασίας και μεταξύ των ...
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
ΥΠΑΛΗΛΟΣ ...
650 EUR
Οπουδήποτε ...
850 EUR
Υπάλληλος σε ...
1.150 EUR