Περιγραφή θέσης εργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Υλοποίηση υπηρεσιών εταιρικών πελατών στον IP/MPLS/ΜΕ core
 • Επίλυση προβλημάτων IP Core, Metro Ethernet, Edge (BRAS)
 • Υλοποίηση νέων έργων κορμού σύμφωνα με τον σχεδιασμό
 • Αξιολόγηση μετρήσεων ποιότητας IP δικτύου (RTT, Jitter, Packet Loss)
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πληροφορικής/Υπολογιστών/Δικτύων) ή ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Τηλεπικοινωνίες
 • Επιθυμητή η κατοχή πιστοποίησης CCNP/JNCIP ή άλλης αντίστοιχης Δικτύων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως μηχανικός δικτύων σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο
 • Εμπειρία με TCP/IP, ΜΕ, MPLS δίκτυα, τεχνολογίες νέας γενιάς NGN
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης/επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed/mobile/wireless δίκτυα παρόχων (π.χ IPv4/IPv6, MPLS/LDP, EoMPLS/VPLS, L2VPN/L3VPN, OSPF, BGP)
 • Εμπειρία στη χρήση δικτυακών συσκευών όπως Cisco (ASR9k, ASR920, ME-3800x, ME-3400), Juniper (MX Series) και σε λειτουργικά συστήματα IOS, IOS-XR, JUNOS
 • Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου (NMS), OSS/BSS
 • Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας