Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
AREA SALES MANAGER (HORECA)
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον (5) έτη σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων σε τομέα HO.RE.CA σε διευθυντική Θέση
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
• Αξιόπιστος, συνεπής, σοβαρός
• Διοικητικές ικανότητες
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Διαχείριση ομάδας 2 πωλητών στην Αθήνα
• Διοίκηση ομάδας
• Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου
• Επισκέψεις σε σημεία HO.RE.CA με σκοπό την πώληση και εξυπηρέτηση πελατών
• Έρευνα - ανάλυση ανταγωνισμού
• Εισαγωγή νέων προϊόντων στην περιοχή ευθύνης του
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Μηνιαίος Μισθός: Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
• Πρόσθετες παροχές: Εταιρικό αυτοκίνητο, Εταιρικό κινητό
• Τόπος εργασίας: Αθήνα
• Αναφορά Θέσης: Διευθυντής πωλήσεων