Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στη παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Χειριστές Μηχανής (Αυλίδα)

Περιγραφή Θέσεων
• Ρύθμιση των μηχανών και επίβλεψη της λειτουργίας τους
• Διασφάλιση της έγκαιρης και ομαλής ροής υλικών παραγωγής και συσκευασίας
• Έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων και διασφάλιση της ποιότητας τους
• Υποστηρικτικές εργασίες στην παραγωγή 
Προφίλ Υποψηφίων
• Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ / ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας ή Αυτοματισμού
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
• Συνέπεια και επαγγελματισμός
• Διάθεση για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας . Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.