Περιγραφή θέσης εργασίας





Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου δικτύου πελατών
• Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας σε πελάτες του εξωτερικού 
• Έλεγχος και εποπτεία της πορείας των παραγγελιών και των εμπορευμάτων
• Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών 
• Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό
• Παρακολούθηση της αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού
• Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στη διεθνή αγορά
Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
• Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-4 έτη σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των εξαγωγών ιδανικά στο τρόφιμο 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
• Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας