Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Διαχείρισης Εισερχόμενων Κλήσεων: Τεχνική Υποστήριξη
Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων με στόχο την ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων πελατών
• Επίλυση τεχνικών αναφορών και καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών στο ηλεκτρονικού συστήματος 
• Ενημέρωση για εκκρεμότητες υποθέσεων σε διαδικασία επίλυσης
Προφίλ Υποψηφίων
• Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI με κατεύθυνση την Πληροφορική, τις Τηλεπικοινωνίες ή τον Προγραμματισμό
• Καλή χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας 
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
 
Παροχές Εταιρείας
• Δυνατότητα μετακίνησης από και προς την εταιρεία με εταιρικό λεωφορείο
• Πλήρες πακέτο αποδοχών 
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.