Περιγραφή θέσης εργασίας

Ημερομηνία ανάρτησης αγγελίας :

13/10/2020Η ONLINESALES, 
επιθυμεί να προσλάβει
ΑΜΕΣΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
για λογαριασμό κορυφαίου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας,
με στόχο την διαχείριση και
την ανάπτυξη νέου πελατολογίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διάθεση για εργασία και ομαδικό πνεύμα
 • ’νεση στην επικοινωνία
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Η Εταιρεία προσφέρει:

 • ’μεση πρόσληψη
 • Σταθερο μηνιαίο μισθό και ασφαλιστική κάλυψη
 • Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
 • Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης πελατών
 • Δυνατότητες εξέλιξης