Περιγραφή θέσης εργασίας


Η ΦΑΜΑΡ , πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Κέντρο Διανομής Θήβας:

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΣΘ_2022)

Βασικές αρμοδιότητες θα είναι:

 • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις, root cause analysis κλπ)
 • Συμμετοχή στις προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Πρωτοβουλία σε βελτιωτικές ενέργειες
 • Συμμετοχή σε σχεδιασμό προς κατασκευή νέων εξαρτημάτων για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Συνεργασία με τα αρμόδια άτομα Παραγωγής και Συσκευασίας (ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε γραμμές συσκευασίας και μηχανών παραγωγής σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα των τμημάτων )
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ ή Πρακτικός Μηχανικός ΤΕΕ
 • Άριστη γνώση λειτουργίας πολύπλοκων μηχανισμών και βοηθητικών εξοπλισμών
 • Γνώση λειτουργίας μηχανών γεμίσματος και συσκευασίας
 • Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Εμπειρία στον κλάδο Φαρμάκου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Βασική γνώση χρήσης Η/Y
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας / εργασία σε βάρδιες
 • Γνώσεις TPM-Lean Manufacturing θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν