Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης αντιπροσωπείας κατασκευαστών μηχανολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 

Περιγραφή Θέσης

• Χαρτογράφηση αγοράς, ανάπτυξη νέου πελατολογίου και παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας
• Επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων βάσει των αναγκών τους
• Σύνταξη οικονομικών προσφορών και διαχείριση των παραγγελιών
• Τεχνική υποστήριξη των πελατών και των αιτημάτων επιδιόρθωσης και συντήρησης των προϊόντων
• Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό 

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανολογίας
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 
• Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
• Ανεπτυγμένη διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων 

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας