Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας συστημάτων ασφαλείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης

• Επισκευή και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
• Πραγματοποίηση επισκέψεων σε συνεργαζόμενους πελάτες της εταιρίας με στόχο την τήρηση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας
• Τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης 
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
• Κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
• Δυνατότητα ταξιδιών
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Εταιρικό κινητό
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας