Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:Περιγραφή Θέσης

• Διεκπεραίωση χειρωνακτικών εργασιών 
• Συμμετοχή στην διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων 
• Υποβοήθηση σε υποστηρικτικές εργασίες για την διατήρηση της υγιεινής στον χώρο
• Τακτοποίηση φορτίων

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου / ΙΕΚ
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση παραγωγής 
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Κάτοχοι πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Κάτοχοι ΙΧ

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας