Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Ανειδίκευτοι Εργάτες Γραμμής Παραγωγής
(Part-time εργασία)
Περιγραφή Θέσης

• Υποστήριξη στη διαδικασία διαλογής και παραγωγής
• Τακτοποίηση εμπορευμάτων στον χώρο της αποθήκης
• Υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων

• Απόφοιτοι Λυκείου
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανία
• Διάθεση για εργασία 
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
• Επιθυμητή κατοχή πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Παροχές Εταιρείας

• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.