Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2

Συνεντεύξεις εταιρείας Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Δεν υπάρχουν εγγραφές. Είσαι ο πρώτος που αξιολογεί το πακέτο παροχών που προσφέρει η εταιρεία αυτή. Πρόσθεση συνέντευξης
Πρόσφατες αξιολογήσεις
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣΠλεονεκτήματα
Σχετικά ευέλικτη και εξυπηρετική σε επείγουσες ...
Ανθρωπος κομπλε
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Πικαδόρος ...
650 EUR
Plakakia
750 EUR
Web developer
550 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Μέτρα συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 2,5% το ΑΕΠ της χώρας, ...
Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του ...
Ημέρα από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού ...