ΒΕΝΕΤΗΣ

3.5

Συνεντεύξεις εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ

Δεν υπάρχουν εγγραφές. Είσαι ο πρώτος που αξιολογεί το πακέτο παροχών που προσφέρει η εταιρεία αυτή. Πρόσθεση συνέντευξης
Πρόσφατες αξιολογήσεις
Πολύ καλές εργασιακές σχέσεις και φιλικό περιβάλλον.
Τηλεφωνικό κεντρο
Φιλικό συναδελφικό κλίμα. Μισθοδοσία στην ώρα της.
Καθαρός χώρος εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον όσον ...
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Τεχνητρια ...
545 EUR
Production
650 EUR
Ταμίας
430 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Μέτρα συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 2,5% το ΑΕΠ της χώρας, ...
Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του ...
Ημέρα από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού ...