Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2

Μισθοί εταιρείας Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Δεν υπάρχουν εγγραφές. Είσαι ο πρώτος που προσθέτει πληροφορίες για τη συνέντευξη στην εταιρεία αυτή. Πρόσθεση μισθού
Πρόσφατες αξιολογήσεις
Nothing really. A huge factory...
Bonus ανάλογά το ρόλο του υπαλλήλου
Μάγειρας
Ευχάριστο προσωπικό.
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Πωλησεις
600 EUR
Call Center Agent
1.100 EUR
Υπάλληλος
600 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Μέτρα συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 2,5% το ΑΕΠ της χώρας, ...
Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του ...
Ημέρα από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού ...