Μυλωνάς φούρνοι

1

Μισθοί εταιρείας Μυλωνάς φούρνοι

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
600 EUR

Πολιτρεια

22.01.2020 - Ολική Χρήσιμο (0)
Ολική - Πολιτρεια - Πολιτρεια κυψέλη
Πείρα 1 χρόνια.

Χρήσιμο
Πρόσφατες αξιολογήσεις
Συνεχείς Εκπαιδεύσεις στο εκάστοτε αντικείμενο ...
πληρωμή στην ώρα του
Ωραίο ΠεριβάλλονΣωστή εργοδοτική συμπεριφορά
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
YΠΑΛΛΗΛΟΣ
950 EUR
ΛΙΑΝΙΚΟ ...
700 EUR
Front office manager
1.700 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Το πώς θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού των €800 διασαφήνισε ο ...
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των ...
Μέτρα συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 2,5% το ΑΕΠ της χώρας, ...