Μυλωνάς φούρνοι

1

Μισθοί εταιρείας Μυλωνάς φούρνοι

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
600 EUR

Πολιτρεια

22.01.2020 - Ολική Χρήσιμο (0)
Ολική - Πολιτρεια - Πολιτρεια κυψέλη
Πείρα 1 χρόνια.

Χρήσιμο
Πρόσφατες αξιολογήσεις
παλιότερα καλό και θετικό κλίμα
Αισθάνομαι σιγουριά
Καλές συνθήκες εργασίας
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Customer Care ...
600 EUR
Web developer
550 EUR
Οδηγός
650 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Με τα σημερινά δεδομένα, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας ...
Μελέτες δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις υπαλλήλους είναι δυσαρεστημένος ...
Η δουλειά ενός διευθυντή δεν είναι εύκολη και θα πρέπει να προσαρμόζεται ...