Μαγεμένη Ακτή

1

Μισθοί εταιρείας Μαγεμένη Ακτή

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
500 EUR

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

29.10.2019 - Ολική Χρήσιμο (0)
Ολική - ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ - Θάσος
Πείρα 15 χρόνια.

Χρήσιμο
Πρόσφατες αξιολογήσεις
Ωραίο περιβάλλονΩραίο αντικείμενο στις πωληαεις
Ευχάριστο κλίμα εργασίας
Σωστοί εργοδότες
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Οδηγός
650 EUR
Service
700 EUR
Πωλητής ...
295 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Μελέτες δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις υπαλλήλους είναι δυσαρεστημένος ...
Η δουλειά ενός διευθυντή δεν είναι εύκολη και θα πρέπει να προσαρμόζεται ...
Επιχειρηματίες, CEOs και άλλα ανώτατα στελέχη εταιρειών, από όλους τους ...