Ελτα

5

Μισθοί εταιρείας Ελτα

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
500 EUR

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

23.10.2019 - Ολική Χρήσιμο (0)
Ολική - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ - Πυργος
Πείρα 2 χρόνια.

Χρήσιμο
Πρόσφατες αξιολογήσεις
Βασικό είναι κοντά στο σπίτι μου και πληρωμή στην ώρα ...
Τιποτα
Πωλησεις
Πραγματικά δε ξέρω τι να γράψω δυστυχώς ούτε ένα.
Μισθοί που προστέθηκαν πρόσφατα
Assistant Marketing
910 EUR
Υπάλληλος
580 EUR
Προισταμενος ...
740 EUR
Πρόσφατα νέα και άρθρα
Μελέτες δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις υπαλλήλους είναι δυσαρεστημένος ...
Η δουλειά ενός διευθυντή δεν είναι εύκολη και θα πρέπει να προσαρμόζεται ...
Επιχειρηματίες, CEOs και άλλα ανώτατα στελέχη εταιρειών, από όλους τους ...