Συνδέεστε στο λογαριασμό της εταιρείας σαςΕπικοινωνείτε και επηρεάζετε άμεσα
τους πιθανούς υποψήφιους
  • Απαντάτε σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα ερωτήματα της κοινότητας, αλληλεπιδράτε και επηρεάζεται τους πιθανούς υποψήφιους στις ενεργές θέσεις εργασίας σας.
  • Διατηρείτε άμεσο διάλογο με αυτούς που ενδιαφέρονται για την εταιρεία.
  • Επιλέγετε τη μέθοδο επικοινωνίας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.