Περιφερειακή Ενότητα Ν.Κιλκις

5

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Εταιρικές παροχές της Περιφερειακή Ενότητα Ν.Κιλκις

Πακέτο παροχών Τμήμα Πληροφορικής

07/01/2020 - Πρώην εργαζόμενος 2016 - Πλήρης απασχόληση
Μετακίνηση
Άδειες
Επιδότηση

 • Επίδομα άδειας
 • Επίδομα εορτών
 • Συνδρομή ιατρικών υπηρεσιών
 • Ασφάλεια ζωής
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Άδεια μητρότητας και πατρότητας
 • Άδεια ανατροφής τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Εκπαίδευση / επαγγελματικές καταρτίσεις που παρέχονται δωρεάν ή με έκπτωση
 • Teambuildings /εκδηλώσεις χαλάρωσης που προσφέρει η εταιρεία
 • Κουπόνια σίτισης
 • Εταιρικό τηλέφωνο
 • Εργασίας εξ απόστάσεως ή κατ΄ οίκον εργασία
 • Συνδρομή σε γυμναστήριο / μασάζ
 • Δωρεάν γεύματα
 • Δωρεάν καφές ή χυμοί
Άλλες ισχύουσες πληροφορίες κατά τον χρόνο συμπλήρωσης αυτής της αξιολόγησης
Πρώην εργαζόμενος 2016 - Πλήρης απασχόληση - Κιλκίς - Τμήμα Πληροφορικής