Αυτήν την περίοδο όλο και περισσότεροι εργοδότες πήραν την αποόφαση να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Η εξ αποστάσεως εργασία, ωστόσο, επιφέρει και κάποια μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας, πολυτέλειες όπως το τσάι, ο καφές και τα φρούτα στην κουζίνα του γραφείου και ούτω καθεξής. Η εργασία από το σπίτι φαίνεται πως θα παραμείνει για κάποιο διάστημα στην ημερήσια διάταξη και, εάν οι εργοδότες θέλουν να κρατήσουν και να προσελκύσουν τους κορυφαίους υποψηφίους, θα πρέπει να εξετάσουν μερικά ελκυστικά πακέτα παροχών για τους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Η πανδημία ώθησε τις χώρες σε καραντίνα, γεγονός που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας. Δεδομένου ότι η κοινωνική απόσταση και η απομόνωση είναι τα μόνα βιώσιμα μέτρα για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, ο καθένας από εμάς θα βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του. Ως εκ τούτου, η εξ αποστάσεως εργασία παραμένει προς το παρόν η καταλληλότερη λύση, παρόλο που μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία μεταξύ της προσωπικής ζωής των εργαζομένων και της επαγγελματικής τους ζωής, τα όρια των οποίων φαίνεται να αλληλοσυνδέονται. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε, είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εξ αποστάσεως να επωφεληθούν από συγκεκριμένα σχέδια παροχών ειδικά σχεδιασμένων για την παρούσα συγκυρία.

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πώς να κρατήσετε τους υπαλλήλους σας ευχαριστημένους, κινητοποιημένους και παραγωγικούς από το σπίτι μέσα από τη χορήγηση συγκεκριμένων παροχών τις οποίες μπορείτε να επεκτείνετε για όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται από το σπίτι ή από αλλού.

 

Τι είδους παροχές θα πρέπει να προσφέρετε στους υπαλλήλους σας που εργάζονται εξ αποστάσεως;

Τέτοιου είδους προγράμματα παροχών μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ημερήσιας διάταξης, ο σχεδιασμός τους, ωστόσο, για υπαλλήλους που δουλεύουν εξ αποστάσεως μπορεί να αποβεί δύσκολος. Η εξ αποστάσεως εργασία είναι εντελώς διαφορετική από την εργασία στο γραφείο και φέρνει μαζί της και άλλες αρνητικές πτυχές τις οποίες οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά την κατάρτιση των προαναφερθεισών παροχών, όπως: ένα ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον, ένα απαραίτητο σύστημα υποδομής, συνεχής επικοινωνία, ασφάλιση υγείας κ.λπ.

 

1. Υποστήριξη ασφαλιστικών σχεδίων

Μπροστά στην αβεβαιότητα μέσα στην οποία έχουμε καταλήξει να ζούμε, ένα συγκεκριμένο σχέδιο ασφάλισης έχει εξελιχθεί σε μία από τις προτεραιότητες του καθενός από εμάς. Παρέχει μια αίσθηση οικονομικής ασφάλειας ενάντια σε οποιαδήποτε δυσάρεστα και απρόβλεπτα γεγονότα. Οι εργοδότες μπορούν να λάβουν υπόψη αυτή την κατάσταση, καθώς αναπτύσσουν τα σχέδια παροχών τους προς όσους εργάζονται εξ αποστάσεως,  και να προσφέρουν βοήθεια.

Αυτή η βοήθεια για τα ασφαλιστικά προγράμματα μπορεί να είναι πολλών τύπων, όπως ασφάλεια ζωής, ασφάλιση υγείας, ασφάλιση αναπηρίας, ασφάλιση περιουσίας κ.λπ. Οι εργοδότες έχουν επίσης την ευκαιρία να πάρουν καλύτερες προσφορές και τα ποσοστά για τους υπαλλήλους τους από ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν εταιρικά πακέτα.

 

2. Υποστήριξη για το χώρο εργασίας στο σπίτι

Κάθε εργαζόμενος φιλοδοξεί να εργαστεί σε έναν χώρο όσο το δυνατόν πιο άνετο, είτε βρίσκεται στο γραφείο είτε εργάζεται εξ αποστάσεως. Όταν έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι είναι πιο κινητοποιημένοι, υπεύθυνοι και παραγωγικοί.

Έτσι, μπορείτε να υποστηρίξετε τους υπαλλήλους σας παραχωρώντας τους διάφορα αναλώσιμα, συσκευές και άλλους πόρους που μπορεί να χρειαστούν για να δημιουργήσουν έναν οικείο χώρο εργασίας. Επιπλέον, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο επιστροφής των εξόδων τους, με στόχο τη βελτίωση της εργασίας τους (τέλη wi-fi, υποδομές, καλώδια, γραφείο και καρέκλα, κ.λπ.).

 

3. Ευέλικτες ώρες εργασίας

Ο κλασικός κανόνας για την τακτική εργασία στο γραφείο λέει ότι το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 9:00 και 18:00. Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εργασίας, το πρόγραμμα αυτό φαίνεται πως επηρεάζεται από την προσωπική ζωή των εργαζομένων. Επίσης, το γεγονός ότι ο χώρος εργασίας είναι πλέον κοντά σε οποιονδήποτε, έχουμε την τάση να παραμένουμε συνδεδεμένοι με καταστάσεις εργασίας πολύ παραπάνω από το κανονικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι, μια σημαντική στήριξη προς τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως θα ήταν να αποκτήσουν την ελευθερία να έχουν πιο ευέλικτες ώρες εργασίας.

Επιτρέψτε στους υπαλλήλους σας να ορίσουν οι ίδιοι ένα πρόγραμμα που θα λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτούς. Οι άνθρωποι είναι παραγωγικοί σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και ένα ευέλικτο πρόγραμμα θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της αναβλητικότητας – φαινόμενο ιδιαίτερα κοινό στην εξ αποστάσεως εργασία.

 

4. Ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης

Οι επιμορφώσεις και οι ευκαιρίες για να μάθει κάποιος κάτι καινούργιο, ήταν πάντα στην κορυφή των προσφερόμενων παροχών. Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη περιέργεια να κατακτήσουν τις νέες τεχνολογίες και να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Στο τρέχον πλαίσιο, η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών μαθημάτων έχει καταστήσει αυτές τις επιμορφώσεις προσβάσιμες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Έτσι, ως μέρος του πακέτου παροχών για τους εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως, μπορείτε να συμπεριλάβετε την πρόσβαση σε ειδικά online μαθήματα για οποιοδήποτε τομέα τους ενδιαφέρει.

 

5. Παροχές σχετικές με την υγεία και την ευημερία

Μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία χορήγησης πακέτων παροχών εργαζομένων θα ήταν ελλιπής χωρίς να περιλαμβάνει την πτυχή της υγείας και της ευημερίας. Οι υγιείς εργαζόμενοι είναι η ψυχή κάθε επιτυχημένης εταιρείας. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι υπάλληλοί σας εργάζονται ήδη σε περιβάλλον απομόνωσης, η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής αποκτά όλο και πιο μεγάλη σημασία, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν σε φόρμα τόσο σωματικά όσο και διανοητικά. Μια πλατφόρμα ευεξίας θα σας βοηθήσει να διατηρείτε τους υπαλλήλους σας σε φόρμα και ενεργούς, αναθέτοντάς τους διαφορετικές εργασίες ή «αποστολές» υγείας κάθε μέρα.

 

6. Διαλείμματα και άδεια μετ’ αποδοχών

Σε ποιον δεν αρέσουν οι διακοπές; Ακόμη και το να πάρει κάποιος άδεια μια Παρασκευή για να μείνει στο σπίτι του και να αποφορτιστεί από την εργασία του, μπορεί να είναι μια τέλεια απόδραση, ακόμη και για τους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που δουλεύουν από μακριά  τείνουν να περνούν περισσότερες ώρες στην εργασία από ό,τι θα περνούσαν, έχοντας ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, στο γραφείο.

Ένας ξεκούραστος εργαζόμενος που παίρνει άδεια ανά τακτά διαστήματα είναι ένας κινητοποιημένος και παραγωγικός εργαζόμενος. Βεβαιωθείτε ότι οι υπάλληλοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα διάλειμμα και να επιστρέφουν στη δουλειά φρέσκοι και ορεξάτοι.

 

7. Συνδρομές, κουπόνια και προσφορές

Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι εξ αποστάσεως δεν έχουν επικοινωνία με άλλους συναδέλφους, ψυχαγωγία γραφείου ή απρόσμενες εξορμήσεις, μπορείτε να τους αποζημιώσετε με άλλους τρόπους. Οι συνδρομές σε διάφορες πλατφόρμες ψυχαγωγίας μπορεί να είναι η τέλεια ευκαιρία για να διασκεδάσουν, να διατηρούν τα κίνητρά τους υψηλά και να συμπεριφέρονται ευγενικά στην εργασία τους. Μπορεί επίσης να υπάρχουν συνδρομές σε περιοδικά, υπηρεσίες όπως Netflix, HBO Go κ.λπ., ή κουπόνια και εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα συνεργατών που μπορούν να προσφέρουν εταιρικά προγράμματα.

 

Δεν είναι περίεργο ένας υπάλληλος που εργάζεται κάθε μέρα στο γραφείο να αισθάνεται περισσότερο ότι είναι μέρος του πυρήνα της εταιρείας από ό,τι ένας εξ αποστάσεως εργαζόμενος. Όταν βρίσκονται στο γραφείο, οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν εκδηλώσεις, γενέθλια, ειδικές περιστάσεις κλπ. Αυτή η αίσθηση του αποχωρισμού είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να προσπαθήσετε να αποφύγετε, προκειμένου να προωθηθεί η ευεξία των εξ αποστάσεως υπαλλήλων σας.  Κάποιες λύσεις θα ήταν να τους συμπεριλάβετε σε εκδηλώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης και τηλεσεμιναρίου ή ακόμα και να τους παραδώσετε στο σπίτι ένα μπουκέτο λουλούδια ή μια τούρτα γενεθλίων. Η προσοχή σε αυτά μικρά πράγματα ενισχύει κατά πολύ την αίσθηση ότι αποτελούν όλοι μέρος της ίδιας ομάδας.

Αυτές είναι μόνο μερικές προτάσεις για τα σχέδια παροχών για τους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως. Ο πιο σίγουρος, βέβαια, τρόπος για να μάθετε ακριβώς τι χρειάζονται και τι θα μπορούσαν να απολαύσουν οι εργαζόμενοι είναι μέσω της διεξαγωγής μιας εσωτερικής έρευνας.  Σε αυτήν την περίπτωση, μια έρευνα για την κατανόηση των απομακρυσμένων εργαζομένων θα σας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Η κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων τους θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε για αυτούς ένα καλύτερο πακέτο παροχών.

Το 2020 αποδείχθηκε μια ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά για όλους, επαγγελματικά και προσωπικά. Μέσα στις συνθήκες της πανδημίας οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν στην αγορά εργασίας. Η εξ αποστάσεως εργασία έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές στρατηγικές και τα σχέδια του καθενός. Οι άνθρωποι που εργάζονται από το σπίτι μπορεί να είναι πολύ πιο ανασφαλείς σχετικά με τη σιγουριά της εργασίας τους και αυτό τους βλάπτει σε επίπεδο κινήτρων και παραγωγικότητας. Προκειμένου, λοιπόν, να βοηθηθούν και να αισθανθούν ασφαλείς και χαρούμενοι στη δουλειά τους, είναι σημαντικό για τους εργοδότες να σχεδιάσουν συγκεκριμένα σχέδια παροχών για τους εργαζόμενους που δουλεύουν εξ αποστάσεως.