Είναι αρκετά εμφανές τη σήμερον ημέρα ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει τον επιχειρηματικό κόσμο σε κάθε πτυχή του. Και η αγορά εργασίας δεν είναι εξαίρεση. Έχουν περάσει πλέον οι καιροί όπου ένας ενδιαφερόμενος έπρεπε να δώσει αυτοπροσώπως το βιογραφικό του σε μια εταιρεία για να βρει δουλειά. Ομοίως, μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να στηριχθεί μόνο σε συστάσεις για να προχωρήσει σε μια πρόσληψη. Η διαδικασία προσλήψεων έχει βελτιωθεί σημαντικά για τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη: Εργαζόμενους και εργοδότες.

 

Σήμερα, πλατφόρμες όπως το Poudouleveis.gr  αποτελούν μία νέα νόρμα για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τους εργαζόμενους. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχουν πολλές νέες τεχνολογίες που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία προσλήψεων για τις επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι οι βασικές αρχές σε αυτή τη διαδικασία είναι ακόμα παρούσες. Αυτό που διαφέρει είναι η καινοτομία και η δυναμική που δίνεται σε κάθε βήμα της αγοράς εργασίας. Πως λοιπόν η τεχνολογία έχει επηρεάσει τη διαδικασία προσλήψεων; Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους;

 

Η προσέγγιση ταλέντων είναι ευκολότερη για τις επιχειρήσεις

Η προσέγγιση ταλέντων είναι ευκολότερη για τις επιχειρήσεις

Αυτό που πάντα επιδιώκουν οι επιχειρήσεις είναι να προσελκύσουν νέα ταλέντα. Δηλαδή ανθρώπους αρκετά ικανούς να οδηγήσουν την επιχείρηση σε ανάπτυξη. Καθώς ταλαντούχοι εργαζόμενοι υπάρχουν παντού, η εύρεση αυτών αποτελεί μια πρόκληση ακόμα και σήμερα. Εδώ η τεχνολογία έχει καθοριστικό ρόλο. Χωρίς αυτή η εύρεση νέων ταλέντων είναι πολύ περιορισμένη και αυτό οφείλεται στον γεωγραφικό περιορισμό και την έλλειψη πόρων.

 

Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα σε έναν εργοδότη να προσεγγίσει ικανούς εργαζόμενους στην αγορά εργασίας πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί εξαλείφεται κάθε γεωγραφικός περιορισμός και υπάρχουν οι απαραίτητοι τεχνολογικοί πόροι που επιτρέπουν τον εντοπισμό αυτών, ακόμα και εντός του οργανισμού.

 

Για παράδειγμα η εργασία εξ αποστάσεως έχει αυξηθεί κατακόρυφα τη σήμερον ημέρα. Φυσικά, τα νέα δεδομένα της πανδημίας την έχουν κάνει πιο διαδεδομένη από ποτέ, αλλά πρόκειται για μια τάση που υπήρχε από πριν στη διεθνή αγορά. Αυτό επιτρέπει σε επιχειρήσεις να προσεγγίζουν και να συνεργάζονται με ικανούς ανθρώπους χωρίς κάποιο περιορισμό.

 

Επιπλέον, υπάρχουν νέα τεχνολογικά μέσα που εξυπηρετούν τις ανάγκες πρόσληψης των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τη διαδικασία πρόσληψης. Αυτό για μία επιχείρηση σημαίνει λιγότερα κόστη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην διεκπεραίωση διαδικασιών.

 

Η συνολική εμπειρία των υποψηφίων είναι καλύτερη

Μπορεί λίγα χρόνια πριν η έννοια της εμπειρίας να μην είχε τόσο μεγάλη σημασία, σήμερα όμως, είναι η λέξη κλειδί για κάθε οργανισμό. Η τεχνολογία έχει αναβαθμίσει την έννοια της εμπειρίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι ευκολότερο για τους εργαζόμενους να εντοπίσουν ευκαιρίες εργασίας και να αναζητήσουν πληροφορίες. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν μια πιο προσωποποιημένη και εύκολη διαδικασία στους ενδιαφερόμενους.

 

Πλέον, η εμπειρία εργασίας τείνει να είναι πολύ σημαντικότερη για τους εργοδότες. Αυτό συμβαίνει γιατί πλέον το employer branding  έχει καθοριστικό ρόλο για τους αναζητούντες εργασίας. Κανείς δεν θέλει να απασχοληθεί σε μια εταιρεία μια αρνητική φήμη. Η δυνατότητα των εργαζομένων να διαμοιράζονται πληροφορίες στο διαδίκτυο, όπως κριτικές εργοδοτών, του περιβάλλοντος εργασίας, της εσωτερικής κουλτούρας κ.α., έχει αυξήσει ανάγκη των επιχειρήσεων για μια θετική συνολική εμπειρία. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν πολύ εύκολα πλέον να συλλέξουν πληροφορίες και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για έναν εργοδότη.

 

Η σωστή χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν μια θετική εμπειρία πρόσληψης. Τα αυτοματοποιημένα μηνύματα για άμεση ανταπόκριση, η άμεση επικοινωνία, η συνεχής υποστήριξη καθόλη τη διαδικασία είναι μερικά παραδείγματα. Πλέον η επιχείρηση μπορεί να καθοδηγήσει και να βελτιώσει την εμπειρία στους υποψήφιους εργαζόμενους, από το πρώτο βήμα της επικοινωνίας τους, τη διαδικασία συνέντευξης και αξιολόγησης, τη διαδικασία πρόσληψης και μέχρι τις ευκαιρίες ανάπτυξης της καριέρας του εργαζόμενου.

 

Η τεχνολογία ενθαρρύνει την καινοτομία

Η τεχνολογία ενθαρρύνει την καινοτομία

Είναι γνωστό ότι η αγορά εργασίας είναι ανταγωνιστική. Και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ανταγωνισμός αυτός έχει αυξηθεί. Σήμερα, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη - εργαζόμενοι και εργοδότες - χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και «μέσα στο παιχνίδι» της αγοράς. Είτε πρόκειται για την αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασιών είτε τον επαναπροσδιορισμό δεξιοτήτων, η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που και οι δύο πλευρές προσεγγίζουν μια πρόσληψη.

 

Η εύκολη πρόσβαση στη γνώση, δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους να μάθουν νέες δεξιότητες ή να εξελίξουν αυτές που ήδη έχουν. Αυτή η «ανησυχία» για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθοδηγείται από την τεχνολογική άνοδο που επιφέρει συνεχείς αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα κάνουν μια κούρσα για να παραμείνουν εκσυγχρονισμένοι και σχετικοί με την επικαιρότητα. Ανεξάρτητα με το αν είναι ένας Digital Marketer  που μαθαίνει τις αλλαγές για το Search Engine Optimization ή ένας προγραμματιστής που μαθαίνει τις γλώσσες προγραμματισμού, ο ρυθμός καινοτομίας της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή ανανέωση δεξιοτήτων.

 

Από την άλλη μεριά, οι εργοδότες έρχονται αντιμέτωποι με νέους ρόλους απασχόλησης που μπορεί να μην υπήρχαν λίγα χρόνια πρίν. Επομένως, αντιμετωπίζουν μια εξίσου δύσκολη πρόκληση. Να αποκτήσουν αυτοματοποιημένες και κλιμακούμενες διαδικασίες. Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί η τηλεργασία. Πολλές επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα αποστρέφονται την εργασία εξ αποστάσεως. Παρόλα αυτά, έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό την τελευταία δεκαετία - σήμερα αποτελεί ανάγκη σε πολλές περιπτώσεις - και σε αυτό έχει συμβάλλει η τεχνολογική πρόοδος στα μέσα επικοινωνίας και συνεργασίας.

 

Η τεχνολογία προωθεί τη διαφορετικότητα

Η τεχνολογία προωθεί τη διαφορετικότητα

 

Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, οι ανθρώπινες προκαταλήψεις αποτελούν εμπόδιο στη σωστή διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Ένας εργοδότης μπορεί να αποκλίνει από μια αντικειμενική απόφαση για διάφορους λόγους. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για έναν οργανισμό, όπως την κερδοφορία αυτού, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κ.α. Η δύναμη της τεχνολογίας να εξουδετερώνει τις ανθρώπινες προκαταλήψεις και την υποκειμενικότητα, είναι τεράστιας σημασίας.

 

Διάφορα τεχνολογικά εργαλεία εξυπηρετούν στην εξάλειψη των ανθρώπινων αδυναμιών σε έναν οργανισμό. Έτσι, διασφαλίζεται μια αποτελεσματική, αμερόληπτη και αντικειμενική διαδικασία επιλογής και πρόσληψης, που με τη σειρά της βοηθάει σε έγκυρες και ακριβείς αποφάσεις.

 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει και ενσωματώσει λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Επίσης, αντίστοιχη τεχνολογία χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για την προσέλκυση υποψηφίων από την αγορά εργασίας ή και την ανάδειξη ταλέντων από το εσωτερικό της ίδιας της επιχείρησης. Αυτό είναι εφικτό με αλγόριθμους που εντοπίζουν ηγετικά γνωρίσματα μεταξύ εργαζομένων.

 

Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτό πλέον να μην υπάρχει μεροληψία στην αγορά εργασίας. Η τεχνολογία μας βοηθά να αποδεχθούμε ευκολότερα την διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, κάτι που υπό άλλες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατο. Στο τέλος της ημέρας, μια επιχείρηση θέλει και πρέπει να θέλει ένα άτομο για αυτά που έχει να προσφέρει σε αυτή.

 

Αποτελεσματική αξιολόγηση δεξιοτήτων

Αποτελεσματική αξιολόγηση δεξιοτήτων

 

Η αξιολόγηση δεξιοτήτων αποτελεί πάντα μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις, αλλά και πάλι μια από τις πιο σημαντικές φάσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Κάποτε οι ικανότητες του ενός αποτελούσαν τον Νο 1 παράγοντα για την πρόσληψη ενός ατόμου. Σήμερα, μια επιχείρηση δεν δίνει την ίδια βαρύτητα στις ικανότητες αυτές καθ’ αυτές. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει η προσωπικότητα και τα soft skills που διαθέτει το άτομο. Πως όμως μπορεί ένας εργοδότης να διακρίνει αποτελεσματικά τι πραγματικά “κρύβει” ένας υποψήφιος εργαζόμενος;

 

Ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συνέντευξη πολλές φορές δεν είναι αρκετά για να καταλάβει μια επιχείρηση ποιος υποψήφιος μπορεί να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες της. Για να μπορέσει να υπάρξει το “perfect match”, πρέπει να υπάρχουν κοινές αξίες και ιδανικά και μια προσωπικότητα που να μπορεί να ταιριάξει στην εκάστοτε επιχειρησιακή κουλτούρα. Επίσης, ένα άτομο μπορεί να κρύβει πράγματα όπως κάποιο χάρισμα ή ταλέντο, διάθεση για μάθηση, προοπτική, στόχους και άλλα πράγματα που γίνονται αντιληπτά μόνο επί της πράξης. Έτσι, ένας οργανισμός έχει περιορισμένη όραση ως προς την πραγματική προοπτική του κάθε ατόμου που αξιολογεί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μια πρόσληψη είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο κόστος (επένδυση) για την επιχείρηση και απαιτείται χρόνος και πόροι. Μια λάθος επιλογή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο Είναι προφανές ότι μια «λάθος επιλογή» έχει σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο

 

Με τη χρήση της τεχνολογίας η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να είναι πιο ακριβής και αποτελεσματική. Η ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στις εσωτερικές διαδικασίες μια επιχείρησης μπορούν να τη βοηθούν να αξιολογήσει σε βάθος έναν υποψήφιο και να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται μια επιχείρηση για να λάβει σωστές αποφάσεις. Επιπλέον, είναι μια χείρα βοηθείας για τους εργαζόμενους να αναπτύξουν νέα γνωρίσματα για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.

 

 

Τι προσμένουμε;

Με τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο, πιο ταλαντούχο, εξειδικευμένο και ποικιλόμορφο πόλο εργαζόμενων, θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη βοήθεια για να επιτύχουν τους στόχους τους.

 

Παράλληλα, οι αναζητούντες εργασία στην αγορά, έχουν τη δύναμη να επωφεληθούν από τις διαδικασίες πρόσληψης των επιχειρήσεων, να μάθουν τι έχει αξία για αυτές και για την ατομική τους ανέλιξη, προσωπικά και επαγγελματικά.

 

Έχοντας πει αυτά, είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει προς το καλύτερο τις διαδικασίες πρόσληψης των επιχειρήσεων. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε - και να αποδεχόμαστε - το γεγονός ότι το ανθρώπινο «μικρόβιο» είναι και θα είναι πάντα παρόν.