Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι μιλούν για τα soft skills (οριζόντιες δεξιότητες) και για τη σημασία τους. Μάλιστα, θεωρούνται από ορισμένους εξίσου σημαντικά με τα βασικά προσόντα που ζητούνται για μια θέση εργασίας και αρκετοί ειδικοί δημιουργίας βιογραφικών προτείνουν τη συμπερίληψη των soft skills των υποψηφίων για μια θέση στο βιογραφικό τους σημείωμα. Τι είναι όμως οι οριζόντιες δεξιότητες, πού αποσκοπούν και ποιες εξ αυτών πιθανολογείται να θεωρηθούν οι πιο σημαντικές για το 2022;

 

Τι είναι τα soft skills

 

Τα soft skills είναι οι δεξιότητες που συνήθως δεν πιστοποιούνται από κάποιον φορέα ή τίτλο. Αποτελούν ικανότητες που ενίοτε έχει εκ φύσεως κάποιος, αλλά συνήθως είναι επίκτητες και αποτελέσματα καλλιέργειας. Είναι δεξιότητες, όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες, η αποφασιστικότητα, η οργανωτικότητα και πολλά άλλα. Αυτές οι δεξιότητες μπορεί επομένως για κάποιον να είναι κομμάτι των βασικών χαρακτηριστικών κάποιου από πριν μπει στην αγορά εργασίας, μπορεί να καλλιεργήθηκαν στα πλαίσια των σπουδών (σχολείο, ανώτερη εκπαίδευση, πιστοποιήσεις κλπ), ή από πρότερες εργασιακές εμπειρίες.

Διαβάζοντας κανείς μερικά soft skills καταλαβαίνει αμέσως γιατί θεωρούνται τόσο σημαντικά για την αγορά εργασίας και γιατί με τις καταλληλότερες τέτοιες δεξιότητες κάποιος μπορεί να διεκδικήσει μια επιθυμητή θέση εργασίας.

 

7 Soft skills για το 2022

 

 

1. Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες ανέκαθεν αποτελούσαν απαραίτητο εφόδιο για τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Πλέον όμως δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ικανότητες επικοινωνίας κάποιου, λόγω των νέων εργασιακών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας. Με τις καινούργιες για τα ελληνικά δεδομένα πρακτικές της τηλεργασίας, είτε καθαρής είτε σε υβριδικό μοντέλο (κάποιες ημέρες εργασίας δια ζώσης και κάποιες εξ αποστάσεως), οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν ικανοποιητικά με τους συναδέλφους τους, μέσω υπολογιστή και τηλεφώνου, σε λιγότερο χρόνο και με περισσότερη σαφήνεια από ότι πριν.

 

2. Σωστή διαχείριση χρόνου

Η καλή διαχείριση του χρόνου από τους εργαζομένους αποτελεί σημαντικό κριτήριο της αξιολόγησης ενός υπαλλήλου. Η σωστή διαχείριση χρόνου σε επαγγελματικό πλαίσιο σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις βγαίνουν εγκαίρως και χωρίς μειώσεις στην απόδοση ή στην ποιότητα εργασίας. Όσο πιο σωστά γίνεται η αξιοποίηση του χρόνου στην εργασία, αλλά και οπουδήποτε αλλού, τόσο πιο παραγωγικός είναι ένας υπάλληλος, με αποτέλεσμα να αισθάνεται πιο σίγουρος για τον εαυτό του και να αντιμετωπίζει πιο ικανοποιητικά την πίεση και το αναδυόμενο stress.

 

3. Προσαρμοστικότητα/ευελιξία

Η προσαρμοστικότητα αποτελεί σπουδαία ικανότητα για έναν υπάλληλο, πρώτα από όλα γιατί καθιστά έναν εργαζόμενο «πολυεργαλείο». Όταν ο εργαζόμενος είναι σε θέση να διαχειρίζεται ικανοποιητικά τις καταστάσεις που συνεχώς αλλάζουν (εργασιακές συνθήκες, τηλεργασία, νέες αρμοδιότητες κλπ) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο καλύτερα θα αξιολογηθεί και μετέπειτα πριμοδοτηθεί από τον εκάστοτε εργοδότη. Η ευελιξία συνεπάγεται συνήθως και κάποιον βαθμό ευφυΐας. Προϋποθέτει ότι το άτομο είναι σε θέση να σκεφτεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο που πρέπει να κινηθεί στις παρούσες συνθήκες, αλλά και αν αυτές αλλάξουν να προσαρμοστεί και αυτός άμεσα και επιτυχώς στις νέες καταστάσεις.

 

4. Ιεράρχηση καθηκόντων/εκκρεμοτήτων

Σημαντική μερίδα των εργαζομένων έχει πολλά και διαφορετικά καθήκοντα και, καθώς σε έναν εργασιακό χώρο συνήθως συμβαίνουν αρκετά απρόοπτα, οι υπάλληλοι καλούνται να μάθουν να ιεραρχούν τις υποχρεώσεις τους. Δεν επείγουν όλα το ίδιο και κάποια πράγματα μπορούν να περιμένουν. Η αντίληψη και η γνώση του σε τι να δοθεί έμφαση βοηθά στην αμεσότερη διευθέτηση του όγκου εργασίας, στα καλύτερα αποτελέσματα και επιπλέον μειώνει σημαντικά το εργασιακό άγχος που προκύπτει από τη σύγχυση και την έλλειψη σωστού πλάνου.

 

5. Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Σε όλα τα εργασιακά πλαίσια δημιουργούνται προβλήματα. Ζητήματα ασυνεννοησίας, φόρτου εργασίας, έλλειψης χρόνου και άλλα μαζί που συνδράμουν στο να δυσχεραίνονται οι εργασιακές συνθήκες και να πηγαίνει πίσω η δουλειά και η παραγωγικότητα. Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στοχεύουν στην επίλυση τέτοιων ζητημάτων, ομαλοποιώντας τις καταστάσεις. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένα σύνολο από όλα τα παραπάνω soft skills, αλλά ταυτόχρονα και ξεχωριστό.

 

6. Ομαδικό πνεύμα/Συνεργατικότητα

Η ικανότητα επιτυχούς συνεργασίας σε ομάδα αποτελεί βασική ικανότητα που χρειάζεται σχεδόν σε όλους τους χώρους εργασίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που μια επαγγελματική εκκρεμότητα στον χώρο εργασίας απαιτεί την ταυτόχρονη προσπάθεια πολλών συνεργατών  Η ομαλή επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγμάτευσης, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η ανοχή στην κριτική και η αλληλοσυμπλήρωση αποτελούν στοιχεία και αρετές που καλούνται να διαθέτουν τα άτομα που συνεργάζονται μεταξύ τους και θέλουν να λένε ότι διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα.

 

7. Διαχείριση άγχους και πίεσης

Η ικανοποιητική διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα που πολύ συχνά παραβλέπεται. Είτε κάποιος εργάζεται σε ομάδα είτε μόνος του, αναπάντεχα θα υπάρξουν στιγμές που η ψυχολογική πίεση που του ασκείται σε οποιοδήποτε πλαίσιο της ζωής του (εργασιακό, προσωπικό, οικογενειακό, κλπ) θα έχει αντίκτυπο στη συμπεριφορά του, στα συναισθήματά του και στην παραγωγικότητα του. Όταν όμως σε γενικές γραμμές μπορεί να είναι σε θέση να μην αφήνει αυτούς τους αρνητικούς παράγοντες να επιδρούν στην απόδοσή του, τότε αυτό τον καθιστά έναν εργαζόμενο που μπορεί να στέκεται στα πόδια του.

 

Συμπέρασμα

 

Τα soft skills είναι σημαντικές δεξιότητες που υπολογίζονται πολύ στον εργασιακό χώρο, καθώς πρόκειται για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν υπάλληλο ικανό να διεκπεραιώνει πολλές από τις αρμοδιότητές του με επιτυχία. Επίσης υπολογίζονται ιδιαίτερα και στην επιλογή των νέων εργαζομένων σε μια εταιρεία.

Αναφορικά με συγκεκριμένα soft skills που πιθανολογείται να φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα για το 2022, βλέπουμε ότι αυτά σχετίζονται κυρίως με την επικοινωνία, τη συνεργατικότητα και την ορθή διαχείριση του χρόνου, του μυαλού και του συναισθήματος των εργαζομένων, σε ομάδες και μη.

Τέλος, το καλό με τα soft skills είναι ότι δεν πιστοποιούνται από κάποιο πτυχίο ή δεν απαιτούν συγκεκριμένη προϋπηρεσία, αλλά πρόκειται για στοιχεία και συμπεριφορές που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να καλλιεργήσουν με τις κατάλληλες συνθήκες και κυρίως τη θέληση, την υπομονή και τη συνειδητή προσπάθεια για αλλαγή και εξέλιξη.

 

 

Κατηγορίες

Χρήσιμο υλικό για βιογραφικά, Χρήσιμο υλικό για συνεντεύξεις, Ανθρώπινη συμπεριφορά, δημιουργία προφίλ υποψηφίου