Συνέντευξη εργασίας… κάθε εργαζόμενος, έχει περάσει πολλές φορές τη διαδικασία αυτή, προκειμένου να μπορέσει να κατακτήσει μια επαγγελματική θέση. Η διαδικασία της συνέντευξης, με την πάροδο των χρόνων και τις συνεχείς εξελίξεις, έχει γίνει μια εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Πλέον, ο σκληρός ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει όλους τους κλάδους, αυξάνει τις εργασιακές απαιτήσεις μετατρέποντας, τη διαδικασία εύρεσης εργασίας σε μια στρεσογόνα και πιεστική αναμέτρηση του εργαζομένου με τον ίδιο του τον εαυτό. Επομένως, είναι κατανοητό ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είτε ξεκινά τώρα την καριέρα του, είτε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας θέλει να αναζητήσει νέα θέση εργασίας, η διαδικασία της συνέντευξης είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Οι συνεντεύξεις εργασίας αποτελούν μεγάλο μέρος της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Τι όμως μπορεί να κάνει τους συνεντευξιαζόμενους, πιο αποδοτικούς και πως μπορεί κανείς να βελτιωθεί στο κομμάτι αυτό. Σε αυτό το άρθρο, θα εστιάσουμε στη σημασία της εντύπωσης που αφήνει ένας εργαζόμενος μέσα από αυτή τη διαδικασία, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να βελτιώσει την απόδοση του σε μια επαγγελματική συνέντευξη.

 

Η σημασία μιας καλής πρώτης εντύπωσης σε μια συνέντευξη εργασίας

Είναι πολύ σημαντικό για έναν εργαζόμενο, να κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση κατά τη διάρκεια μιας πρώτης συνέντευξης, όχι μόνο για να κατακτήσει τη θέση εργασίας που επιθυμεί, αλλά για να νιώσει καλύτερα ο ίδιος με τον εαυτό του και τις ικανότητες τους.

Οι συνεντεύξεις εργασίας αποτελούν μεγάλο μέρος της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Τις περισσότερες φορές, η συνέντευξη κρίνει εξ’ ολοκλήρου το τελικό αποτέλεσμα για το αν θα πάρει κάποιος υποψήφιος τη θέση ή όχι. Βέβαια, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η διαδικασία σε πολλές εταιρείες έχει γίνει αρκετά περίπλοκη σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα πολλές εταιρείες, προκειμένου να είναι πιο σίγουρες ότι έχουν κάνει τη σωστή επιλογή, έχουν κάνει τη διαδικασία πρόσληψης, σταδιακή και μπορεί οι συνεντεύξεις να είναι παραπάνω από μια. Πολλές φορές, όταν ανοίγει μια νέα θέση εργασίας μπορεί να υπάρχει μια εισαγωγική συνέντευξη γνωριμίας, με όσους δήλωσαν συμμετοχή και στη συνέχεια να κριθεί αν κάποιος υποψήφιος θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, η πρώτη εντύπωση που θα αφήσει ένας υποψήφιος να είναι τόσο θετική που  μπορεί να του εξασφαλίσει την προώθηση του στο επόμενο στάδιο το οποίο πιθανόν να είναι πιο εστιασμένο στις αρμοδιότητες της όποιας θέσης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, που ενώ κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδανικοί για μια θέση, λόγω αδυναμίας της σωστής παρουσίασης του εαυτού τους, να μην καταφέρουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Η πρώτη εντύπωση πολλές φορές είναι αυτή που μένει και μπορεί να είναι καταλυτική για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης.

 

5 Ιδιότητες ενός σπουδαίου υποψηφίου εργασίας

 

5 Ιδιότητες ενός σπουδαίου υποψηφίου εργασίας

Οι περισσότερες εταιρείες, με άξονα το δικό τους εργασιακό περιβάλλον και τις δικές τους εργασιακές εσωτερικές συνθήκες και αξίες, δημιουργούν τις δικές τους ιδιότητες και χαρακτηριστικά για έναν εργαζομένου. Όμως, υπάρχουν και ορισμένες ιδιότητες οι οποίες σχεδόν πάντα αποτελούν προτεραιότητα για τους σύγχρονους οργανισμούς. Τις περισσότερες φορές οι βασικές ιδιότητες ενός υποψηφίου που διεκδικεί μια θέση εργασίας είναι οι εξής:

- Να έχει ισχυρή εργασιακή ηθική: με την έννοια ότι θέτει σε προτεραιότητα τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα σε μια εταιρεία και έναν εργαζόμενο, διαθέτοντας, μια επαγγελματική συμπεριφορα που θα λειτουργεί αποδοτικά για την εταιρεία, χωρίς κάποιου είδους δόλο.

- Διαθέτει ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες: πάντα με την έννοια της επαγγελματικής επικοινωνίας (π.χ. εθιμοτυπία τηλεφώνου, γραπτές και λεκτικές δεξιότητες).

- Ανυπομονησία για εκμάθηση νέων πραγμάτων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της εύκολης προσαρμογής: Ο υποψήφιος σε μια συνέντευξη εργασίας, πρέπει να φανεί ενθουσιώδης για τις νέες πληροφορίες που θα λάβει καθώς και να δείξει ότι αισθάνεται, σίγουρος ότι θα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε νέα δεδομένα και σε διαφορετικό κλίμα εργασίας.

- Δείχνει ενθουσιασμό: ένας υποψήφιος θα πρέπει σίγουρα με κάποιο τρόπο να παρουσιαστεί ενθουσιώδης για τα νέα καθήκοντα, που θα αναλάβει καθώς και όρεξη για εργασία.

- Αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του: ένας δυνατός υποψήφιος, για να μπορέσει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους θα πρέπει να δείξει μια μετριοπαθή αυτοπεποίθηση και να επικοινωνήσει μια εμπιστοσύνη στις ικανότητες του να ανταπεξέλθει καλά στις απαιτήσεις και στη διεκπεραίωση των καθηκόντων που θα αναλάβει. Είναι πολύ σημαντικό όμως, να υπογραμμιστεί ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση και σιγουριά μπορεί να επιδράσει αρνητικά τους εργοδότες, κάνοντας τους να θεωρήσουν ότι κάποιος υπερεκτιμά τις δυνατότητες του.

 

Η σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν τη συνέντευξη για εργασία

 

Η σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν τη συνέντευξη για εργασία

Είναι πολύ σημαντικό, για κάποιον υποψήφιο ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιήσει μια συνέντευξη για να κατακτήσει κάποια θέση εργασίας, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Ένας καλός υποψήφιος σε πρώτη φάση θα πρέπει να έχει κάνει την απαιτούμενη έρευνα για την εταιρεία που πρόκειται δυνητικά να συνεργαστεί. Η έννοια της προετοιμασίας μπορεί να ενέχει πολλά και διαφορετικά πράγματα, όπως πληροφορίες για την ιστορικότητα της εταιρείας, πιο συγκεκριμένα για πτυχές της δραστηριότητας της, για τις εταιρικές της αξίες ή και συγκεκριμένα ποιοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον υποψήφιο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας μπορεί ένας καλός υποψηφιος για να ξεχωρίσει από το σύνολο να έχει μελετήσει τυχόν πελάτες της εταιρείας ή και συγκεκριμένα έργα που έχουν που έχει δημιουργήσει. Πρέπει μέσω αυτών, ο υποψήφιος να εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που τον τράβηξε σε αυτή την εταιρεία και πως μπορεί και ο ίδιος όχι μόνο να προσαρμοστεί καλά αλλά και τι μπορεί ο ίδιος να προσφέρει στον οργανισμό. Δεν αρκεί μόνο ένας υποψήφιος να επικοινωνήσει ότι μπορεί να διεκπεραιώσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα μιας θέσης, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει γιατί θέλει τη θέση αυτή στη συγκεκριμένη εταιρεία.

 

Οι εταιρείες πλέον αναζητούν προσωπικότητες

Ο  ανταγωνισμός στο πλαίσια εύρεσης εργασίας, έχει αυξηθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Για κάθε θέση που ανοίγει τα βιογραφικά όλο και πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς. Οι οργανισμοί πια δεν αναζητούν μόνο εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αλλά επιθυμούν να εντάξουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, άτομα με ισχυρές και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, πολύ κρίσιμο για έναν υποψήφιο να είναι σε θέση όχι μόνο να μπορεί να μιλήσει για τις επαγγελματικές του δεξιότητες, αλλά και να μπορούν να μιλήσουν για τον ίδιο τους τον εαυτό, τα ενδιαφέροντα τους, τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους, αλλά να μπορούν να αναγνωρίσουν και τις όποιες αδυναμίες τους.

 

Ενδυμασία και γλώσσα του σώματος

Η ψηφιοποίηση αλλά και τα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία, έχουν μεταβάλλει πολλές εταιρικές διαδικασίες, μέσα σε αυτές είναι και η διαδικασία συνέντευξης εργασίας. Πολλές εταιρείες, πραγματοποιούν πια τις διαδικασίες πρόσληψης τους, ηλεκτρονικά. μέσω κάποιας πλατφόρμας. Βεβαία αρκετές εταιρείες συνεχίζουν την πιο παραδοσιακή προσέγγιση, πραγματοποιώντας τη διαδικασία της συνέντευξης δια ζώσης.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης, ένας καλός υποψήφιος πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδυμένος και παράλληλα να μπορεί να έχει τον έλεγχο των σωματικών του κινήσεων. Η επιλογή ενδυμασίας σχετίζεται πολύ άμεσα με την πρώτη εντύπωση που κάνει ένας εργαζόμενος στους εργοδότες του, καθώς είναι δείγμα και του επαγγελματισμού του, αλλά και της προσωπικότητας του.

Καλό είναι κάποιος υποψήφιος, να έχει στο μυαλό του τι ενδυματολογικές προτιμήσεις πρέπει να ακολουθήσει, τη μέρα που θα κληθεί να πραγματοποιήσει μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρούν οι πιθανοί εργοδότες, είναι η συνολική εμφάνιση κάποιου ανθρώπου, με την έννοια του αν τα ρούχα επιλογής του, μπορούν να σταθούν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, καπέλα, μπλουζάκια, σαγιονάρες, δεν ενδείκνυνται. Μπορεί μια ενδυμασία όχι τόσο κατάλληλη, να προκαταβάλει αρνητικά τους εργοδότες και να αμφισβητηθεί σε ένα βαθμό, ο επαγγελματισμός κάποιου υποψήφιου.

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο, που θα μπορούσε να εστιάσει ο συνεντευξιαζόμενος είναι η γλώσσα του σώματος. Οι κινήσεις μας πολλές φορές λένε πολλά για τα συναισθήματα μας τη δεδομένη στιγμή. Η γλώσσα του σώματος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μπορεί να σας βοηθήσει να αποπνέει κάποιος αυτοπεποίθηση και να επηρεάσει αισθητά τον συνομιλητή σας και την εντύπωση που θα του δημιουργήσετε. Είναι απαραίτητο, ο υποψήφιος να κοιτάζει στα μάτια των συνομιλητή του, υποδεικνύοντας, έτσι ότι καταβάλει τη μέγιστη προσοχή στα λεγόμενα του. Επίσης είναι καλό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υποψήφιος να διατηρεί μια ορθή θέση σώματος, χωρίς να ξαπλώνει ή να γέρνει ιδιαίτερα. Ακόμη, για να αποφευχθεί να φανεί οποιαδήποτε μορφή νευρικότητας, ο συνεντευξιαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει τις κινήσεις των χεριών του, να παραμένουν ήρεμες και όχι σπασμωδικές. Αυτοί είναι μερικοί από τους πιο βασικούς σωματικούς κανόνες, που βοηθούν έναν συνεντευξιαζόμενο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να παραμείνει ήρεμος και να αναπνεύσει το συναίσθημα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης το οποίο, απαιτείται για να κατακτήσει τη θέση.

 

Τι θα μπορούσε κάποιος να αποφύγει σε μια συνέντευξη εργασίας

Παραπάνω αναφερθηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει, περισσότερο ένας υποψήφιος εργαζόμενος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης και τι θα πρέπει να υιοθετήσει. Από την άλλη υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα μπορούσε κάποιος να αποφύγει κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας, όπως για παράδειγμα να διακόπτει διαρκώς τον συνομιλητή του για να παραθέσει τα δικά του λεγόμενα. Εννοείται, πως πρέπει μέσα από τη συνέντευξη να υπάρξει ένας εποικοδομητικός διάλογος, όμως ο σεβασμός και η ευγένεια είναι πάντα απαραίτητη προϋπόθεση. Επίσης, κάτι ακόμα που θα μπορούσε κάποιος να αποφύγει είναι να αναφέρει κανείς μη σχετικές πληροφορίες για τον εαυτό του, προτού του ζητηθεί ή προτού ερωτηθεί συγκεκριμένα για αυτό. Επίσης, ένα από το πιο βασικά ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εντελώς ειλικρινής για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του χωρίς να αποκρύπτει κάτι ή να μεταφέρει ψευδή στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.