Η αναζήτηση εργασίας, αν και ενίοτε συναρπαστική, είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία για πολλούς ανθρώπους. Η εργασία εξυπηρετεί τις ανάγκες επιβίωσης, αγοράς καταναλωτικών αγαθών, αλλά ακόμη εξυπηρετεί και τις προσωπικές φιλοδοξίες για ανέλιξη και πρόοδο. Επομένως, αποτελεί μια πολύπλευρη ανθρώπινη ανάγκη. Ο ανταγωνισμός όμως είναι πολύ υψηλός και πολλοί νέοι, φοιτητές ή απόφοιτοι με χαμηλή ή και καθόλου επαγγελματική προϋπηρεσία, φαίνεται να δυσκολεύονται να δικτυωθούν και να καθιερωθούν σε έναν χώρο εργασίας που να τους ταιριάζει και να τους εκφράζει.

Με αφορμή, λοιπόν, το παραπάνω ζήτημα θα αναλυθεί στη συνέχεια το κατά πόσο η συστηματική εθελοντική απασχόληση μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις μελλοντικά δουλειά, καθώς και ποια είναι τα οφέλη της στην εξέλιξη, δικτύωση και τελικά καθιέρωση σε έναν επιθυμητό επαγγελματικό χώρο.

 

 

Τι είναι η εθελοντική απασχόληση

Ο εθελοντισμός είναι η οικειοθελής αφιέρωση χρόνου, δράσης και εργασίας για στήριξη και προσφορά στην κοινότητα με την ευρύτερη έννοια. Όταν κάποιος στηρίζει εθελοντικά έναν σκοπό δεν αμείβεται, τουλάχιστον όχι με χρήματα. Άτομα με κοινωνικές ευαισθησίες μπορούν να παρέχουν πρακτική στήριξη σε κρατικούς ή μη φορείς, όπως ΜΚΟ, που ασχολούνται με διάφορες ευπαθείς ομάδες ή που προωθούν τα ατομικά δικαιώματα ή τα κοινωνικά δικαιώματα πληθυσμών. Φυσικά, οι τρόποι εθελοντικής προσφοράς δεν περιορίζονται μόνο στις ανθρώπινες ανάγκες, καθώς υπάρχουν φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις με σημαντική δράση. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι όσες είναι οι ανάγκες, τόσες και οι δυνατότητες εθελοντικής προσφοράς.

 

Πώς μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας

 

Πώς μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας;

Είναι απόλυτα κατανοητό ότι εάν υπάρχει μεγάλη οικονομική δυσκολία, η αφιέρωση πολύτιμου χρόνου σε αμισθί απασχόληση μοιάζει εξωπραγματική. Ωστόσο, η δυνατότητα και η θέληση για προσφορά μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο ακόμη και στο βιογραφικό ενός νέου εργαζομένου. Παρακάτω μερικά οφέλη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός υπαλλήλου, καθώς και στην βελτίωση του βιογραφικού μέσα από την ενασχόληση εθελοντικά σε έναν υψηλό σκοπό

 

1.    Προσφέρει εργασιακή εμπειρία

Όταν η εθελοντική δράση γίνεται συστηματικά και σε οργανωμένες δομές, ουσιαστικά αποτελεί κανονική εργασιακή εμπειρία. Ο εθελοντής έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις και υπάρχουν σαφείς στόχοι και συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Όλη αυτή η τριβή και οι ώρες απασχόλησης προσδίδουν αξία σε ένα βιογραφικό, ιδίως όταν το άτομο έχει έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς φανερώνει ότι το άτομο έχει συνυπάρξει με ομάδες επαγγελματιών και έχει βγάλει εις πέρας ορισμένα καθήκοντα, στόχους και ενέργειες.

 

2.    Φανερώνει τα ιδανικά και τις ευαισθησίες του ατόμου

Η προσφορά και το έμπρακτο ενδιαφέρον για την εξέλιξη, την προστασία ή την προάσπιση δικαιωμάτων φανερώνουν μια πλήρη προσωπικότητα με ιδανικά, ευαισθησίες και ενδιαφέροντα. Ένας τέτοιος επαγγελματίας πιθανότατα να δείξει ιδιαίτερο ζήλο για το όραμα μιας εταιρείας που του ταιριάζει ή ενός φορέα που συνάδει με τα ιδανικά αυτά και αυτό πολλοί εργοδότες το γνωρίζουν  καλά.

 

3.    Αναπτύσσει soft skills

Οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) είναι ικανότητες που δεν σχετίζονται απαραίτητα με μια συγκεκριμένη εργασιακή θέση, αλλά αποτελούν δεξιότητες που έχει καλλιεργήσει το άτομο λόγω προϋπηρεσίας, σχολής, απασχόλησης, αθλητισμού, τέχνης κλπ. Στα soft skills συγκαταλέγονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ομαλή συνεργασία σε ομάδα, η προσαρμοστικότητα, η ενσυναίσθηση και πολλά άλλα. Διαβάζοντας τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι αφενός τέτοιου είδους ικανότητες είναι πολύ σημαντικές τόσο για την εύρεση εργασίας όσο και για την αποτελεσματικότητα ενός εργαζομένου και αφετέρου ότι η εθελοντική απασχόληση σίγουρα θα ενισχύσει στα άτομα τις ικανότητες αυτές.

 

4.    Διευρύνει τον κύκλο επαφών

Η εθελοντική απασχόληση σε φορείς και ομάδες με κοινό σκοπό αναπάντεχα δημιουργεί νέες γνωριμίες και επαφές. Μεταξύ των ατόμων αυτών δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί που προέρχονται από τα κοινά ιδανικά και τις ίδιες πρακτικές. Η προσφορά αναγνωρίζεται και από τους υπευθύνους-προϊσταμένους μας οι οποίοι μπορεί μελλοντικά να μας στηρίξουν ή να μας προτείνουν σε μια άλλη εργασία. Ένας απλός τρόπος στήριξης θα μπορούσε να είναι η σύνταξη μιας συστατικής επιστολής που θα αναφέρει τα καθήκοντα και την προσφορά που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης και την επιτυχία σε αυτά.

 

5.    Καλλιεργεί νέα ενδιαφέροντα και νέο τρόπο σκέψης

Η απασχόληση σε έναν φορέα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μάθηση και καλλιέργεια. Η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και η ενασχόληση με νέα αντικείμενα πυροδοτεί το ανθρώπινο ενδιαφέρον για το καινούργιο. Έτσι, ο εθελοντής θα αρχίσει να εξοικειώνεται με διαφορετικούς τρόπους σκέψης και θα ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα. Ως εκ τούτου, ως μελλοντικός υπάλληλος θα είναι σε καλύτερη θέση να κάνει ελιγμούς και να είναι πιο πολύπλευρος. Τέλος, η ανωτέρω καλλιέργεια δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν έχουν σαφείς επαγγελματικές φιλοδοξίες να ανακαλύψουν με τι πιθανώς θα ήθελαν να ασχοληθούν στο μέλλον μακροπρόθεσμα.

 

6.    Αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση

Η απασχόληση στους τομείς προσφοράς που μπορεί να επιλέξει ο καθένας δίνει στο άτομο αίσθημα πληρότητας. Ιδίως όταν βλέπει ότι οι κόποι του ανταμείβονται και κάποιοι άνθρωποι/ζώα/περιβάλλον ευημερούν νιώθει πιο σημαντικός, καθώς αποτελεί μέρος αυτής της θετικής αλλαγής. Η ψυχολογική ευεξία που αυτό προσφέρει, εκτός από ευεργετική και ευχάριστη για το άτομο, αντανακλάται και στις πράξεις του. Πιθανότατα ο εθελοντής να υπάρξει πιο τολμηρός στην αναζήτηση εργασίας,  να είναι πιο «έτοιμος» επαγγελματίας και να αποπνέει αέρα σιγουριάς. Η σιγουριά, εντός φυσιολογικών ορίων και όχι η έπαρση, δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης  και προϊδεάζει θετικά έναν εργοδότη για το ότι ο υποψήφιος υπάλληλος θα αναλάβει επιτυχώς τα νέα του καθήκοντα.

 

 

Συμπέρασμα

 

Συμπέρασμα:

Η εθελοντική απασχόληση αποτελεί μια σημαντική κοινωνική προσφορά, καθώς αποτελεί σημαντικό μέσω στήριξης και έμπρακτου αλτρουισμού. Ένας άνθρωπος με ευαισθησίες θα μπορούσε να στηρίξει το όραμα μιας δράσης που προασπίζει και ταιριάζει με τα ιδανικά του. Αυτή η ενασχόληση, μάλιστα, όχι μόνο θα τον κάνει καλύτερο και πιο πλήρη άνθρωπο, αλλά τελικά ακόμη θα του δώσει τη δυνατότητα να γίνει ένας πιο ολοκληρωμένος, ικανότερος και πιο επιθυμητός επαγγελματίας.