Πριν από την πρόσληψη ενός υποψηφίου για μια θέση, η εταιρεία ακολουθεί βήμα προς βήμα μια διαδικασία πρόσληψης. Αυτή η διαδικασία εμπεριέχει τρεις βασικές φάσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της εξεύρεσης και της επιλογής υποψηφίων. Για την αξιολόγηση της απόδοσης ολόκληρης αυτής της διαδικασίας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να ακολουθείτε μια σειρά αποδοτικών παραμέτρων.

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

 - Πώς προχωράει μια αποτελεσματική διαδικασία πρόσληψης;

 - Ποιες παραμέτρους πρέπει να λάβετε υπόψη για την αποτελεσματική εξεύρεση προσωπικού;

 

Πώς προχωράει αποτελεσματικά μια διαδικασία αναζήτησης προσωπικού;

Η αναζήτηση προσωπικού είναι βασική λειτουργία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει όλα τα βήματα από τον εντοπισμό και την προσέλκυση υποψηφίων, μέχρι και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, την επιλογή, πρόσληψη και ένταξη νέων υπαλλήλων.

Μια αποτελεσματική διαδικασία πρόσληψης αποτελεί ένα πρότυπο προσλήψεων που χαρακτηρίζει έναν οργανισμό, ο οποίος έχει ως στόχο να βρει τα κατάλληλα άτομα, για τη κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια βήμα προς βήμα προσέγγιση που στοχεύει να προσελκύσει ταλαντούχους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία να αναπτυχθεί.

Αυτό καθιστά δυνατή την συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ταλαντούχων υποψηφίων σε μια περιορισμένη αγορά εργασίας. Επίσης, ελαχιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για την εύρεση υποψηφίων και την ανάληψη ρόλων για τις τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις εργασίας της εταιρείας.

Η αξιολόγηση της απόδοσης της διαδικασίας πρόσληψης είναι υποχρεωτική για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία πρόσληψης λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι οι διαφημίσεις της εταιρείας σας συνεχίζουν να προσελκύουν τους πιο κατάλληλους υποψηφίους της αγοράς εργασίας. Η βασική διαδικασία είναι η ίδια, αλλά μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές όταν όλη η διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιείται από απόσταση, σχεδόν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η μετάβαση σε εξολοκλήρου διαδικτυακές προσλήψεις όχι μόνο βοηθά τις εταιρείες να αυτοματοποιήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και να απλοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης, αλλά επίσης παρέχει πολύτιμα δεδομένα για τους υπεύθυνους προσλήψεων και την εταιρεία. Τα εργαλεία αναφοράς έχουν καταστεί απαραίτητα, ειδικά για τη διατήρηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών πρόσληψης στο μέλλον. Τα δεδομένα που αποκομίζονται βοηθούν στον εξορθολογισμό ολόκληρης της διαδικασίας. Έτσι, οι εταιρείες καταλήγουν να έχουν τους καταλληλότερους υποψηφίους για τις αντίστοιχες προσφερόμενες θέσεις. Επίσης, οι διευθυντές των επικεφαλής των ομάδων πρόσληψης μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση στο μέλλον.

Οι παράμετροι αναζήτησης προσωπικού αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εξεύρεσης και της πρόσληψης προσωπικού βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Στην πραγματικότητα, είναι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση της επιτυχίας της πρόσληψης και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης για μια εταιρεία. Όταν αξιοποιούνται σωστά, αυτές οι τιμές βοηθούν στην αξιολόγηση της διαδικασίας πρόσληψης.

Ακολουθούν 6 χρήσιμες και συγκεκριμένες παράμετροι για κάθε βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε:

 

Οι 6 κορυφαίες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης

1. Πηγή διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

Οι ειδικοί στην απόκτηση νέων ταλέντων χρησιμοποιούν την πηγή διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού ως παράμετρο για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης. Επί του παρόντος, οι υποψήφιοι επωφελούνται από τη βοήθεια ψηφιακών καναλιών και λογαριασμών κοινωνικών μέσων δικτύωσης για να αναζητήσουν πιθανές εταιρείες ώστε να υποβάλουν αίτηση για νέα εργασία.

Η γνώση για το από πού ακριβώς προέρχονται οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι μάλλον υψίστης σημασίας. Αυτά τα δεδομένα σάς βοηθούν να λάβετε καλές και ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την επένδυση στον προϋπολογισμού για τις προσλήψεις. Γνωρίζοντας αυτήν την παράμετρο, μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό κόστος αναζήτησης προσωπικού και, επομένως, μπορείτε να εγκαταλείψετε ορισμένα κανάλια που δεν προσελκύουν υποψηφίους, επενδύοντας, αντ 'αυτών, σε εκείνα που πραγματικά αποδίδουν.

 

2. Χρόνος αναζήτησης προσωπικού

Οι καλύτεροι υποψήφιοι δεν θα περιμένουν για πάντα, οπότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης στην εταιρεία σας πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο. Διαφορετικά, θα διακινδυνεύσετε να χάσετε τους πιο κατάλληλους υποψήφιους της αγοράς. 

Η μέτρηση του χρόνου πρόσληψης θα σας δώσει μια σαφή εικόνα του χρόνου που απαιτείται για να καλύψετε μια θέση, από τη στιγμή που η θέση ανοίγει και προκηρύσσεται, μέχρι τη στιγμή που προσλαμβάνεται ο ιδανικός υποψήφιος. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σε θέση να βελτιώσετε κάθε στάδιο των διαδικασιών πρόσληψης, προκειμένου να αποφύγετε πιθανά ανεπιθύμητα εμπόδια και, εν τέλει, να προσλαμβάνετε καλύτερα και ταχύτερα.

 

3. Κόστος ανά πρόσληψη

Η διαδικασία πρόσληψης απαιτεί πληθώρα πόρων, όπως είναι το κόστος διαφήμισης, τα τέλη πρόσληψης, η διαχείριση λογαριασμών κοινωνικών μέσων δικτύωσης και η φιλοξενία διαφημίσεων στο LinkedIn. Το κόστος ανά πρόσληψη είναι μια βασική παράμετρος όσον αφορά τον υπολογισμό και τη διαχείριση του προϋπολογισμού πρόσληψης.

Για να υπολογίσετε σωστά το μέσο κόστος ανά πρόσληψη, προσθέστε όλα τα κόστη απασχόλησης (εσωτερικά και εξωτερικά) και διαιρέστε το ποσό αυτό με τον συνολικό αριθμό προσλήψεων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Σύνολο εσωτερικών εξόδων πρόσληψης + εξωτερικό κόστος πρόσληψης  / Σύνολο προσλήψεων

Το εσωτερικό κόστος πρόσληψης περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τους μισθούς των υπευθύνων προσλήψεων, το σταθερό κόστος υποδομής και το πρόγραμμα συστάσεων των εργαζομένων. Το εξωτερικό κόστος πρόσληψης περιλαμβάνει τέλη πρακτορείου, έξοδα διαφήμισης, επενδύσεις σε τεχνολογία, έξοδα ταξιδιού και / ή μετεγκατάστασης, υπογραφή για μπόνους και πολλά άλλα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πολύ καλά τα έξοδα του τμήματος ανθρώπινων πόρων και να χρησιμοποιείτε σωστά και ακριβή δεδομένα για τον υπολογισμό αυτής της παραμέτρου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορείτε να εκτιμήσετε σωστά το κόστος ανά πρόσληψη και να προσδιορίσετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα.

 

4. Ποιος είναι ο συντελεστής μετατροπής της σελίδας σταδιοδρομίας στον ιστότοπό σας

Μια σελίδα σταδιοδρομίας στον ιστότοπο της εταιρείας , η οποία φαίνεται καλή και προσελκύει τους κατάλληλους υποψηφίους, είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία πρόσληψης. Ωστόσο, δεν αναφερόμαστε στους απλούς επισκέπτες, ο στόχος είναι να ελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους. Πώς ξέρετε όμως εάν η τρέχουσα σελίδα σταδιοδρομίας σας λειτουργεί ή όχι;

Για να μάθετε αν η σελίδα της σταδιοδρομίας σας αποτελεί αποτελεσματικό μαγνήτη για νέους υποψηφίους, πρέπει να παρακολουθείτε τον συντελεστή μετατροπών της: Πόσοι επισκέπτες στην πραγματικότητα υποβάλλουν αίτηση για εργασία μέσω του ιστοτόπου σας;

Η γνώση του συντελεστή μετατροπής της σελίδας σταδιοδρομίας θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε εάν πρέπει να βελτιώσετε τον τρόπο χρήσης, να ξαναγράψετε περιγραφές θέσης, να προσθέσετε περισσότερες εικόνες ή / και βίντεο στην σελίδα για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα κ.λπ.

 

5. Χρόνος αίτησης

Όσο μεγαλύτερο και πιο δύσκολο να συμπληρωθεί είναι το έντυπο αίτησης εργασίας, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό εγκατάλειψης - το 60% των υποψηφίων των υποψηφίων σταματά να συμπληρώνει τις online αιτήσεις εργασίας λόγω του μεγέθους ή της πολυπλοκότητάς τους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν για πολλές προσφορές εργασίας ταυτόχρονα και η συμπλήρωση πολλών εντύπων εγγραφής μπορεί να αποβεί εξουθενωτική. Επίσης, οι υποψήφιοι που είναι ακόμη εργαζόμενοι κάπου αλλού, ενδέχεται να μην έχουν πολύ χρόνο για να αφιερώσουν στα έντυπα αίτησης.

Για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι αιτούντες ολοκληρώνουν επιτυχώς την αίτησή τους, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για μια γρήγορη, σύντομη και απλή διαδικασία. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε το έντυπο αίτησης εργασίας με βάση τη λήψη μόνο των πληροφοριών που απαιτούνται για να εκτιμήσετε εάν ο αιτών είναι κατάλληλος για την εργασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να ζητήσετε τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες από τους υποψηφίους που προχωρούν στα επόμενα στάδια πρόσληψης.

 

6. Η εμπειρία που αποκτούν οι υποψήφιοι

Μια κρίσιμη πτυχή της διαδικασίας πρόσληψης είναι η εμπειρία που παρέχετε στον υποψήφιο - πώς αισθάνεται ο υποψήφιος όταν διέρχεται τα βήματα πρόσληψης στην εταιρεία σας - και μπορεί να προσελκύσει περισσότερους υποψηφίους ή να τους απομακρύνει εντελώς στο μέλλον.

Η μέτρηση  του επιπέδου ικανοποίησης των υποψηφίων από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην εταιρεία σας είναι ζωτικής σημασίας, διότι σας βοηθά να γνωρίζετε ποιες πτυχές ή βήματα πρόσληψης πρέπει να βελτιωθούν για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότητα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αξιολογήσετε το πώς αισθάνονται οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε μια έρευνα ή να ζητήσετε ανατροφοδότηση στο τέλος της διαδικασίας υποβολής μιας αίτησης. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό να αναλυθεί η βαθμολογία και τα σχόλια που παρέχονται από τους υποψηφίους. Σε τελική ανάλυση, θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη διαδικασία αναζήτησης προσωπικού στην εταιρεία.

 

Συμπέρασμα

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που μπορείτε να εξετάσετε για να αξιολογήσετε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης εντός της εταιρείας σας. Είναι πολύ σημαντικό η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πρόσληψης να αξιολογείται και να υπολογίζεται αποτελεσματικά, προκειμένου να υπάρχει σωστή διαχείριση από ολόκληρο το τμήμα και συνεχής βελτίωση.

Ο καθορισμός και η ανάλυση παραμέτρων για τη διαδικασία πρόσληψης είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε ξεκάθαρα τι λειτουργεί και τι πρέπει να αφαιρεθεί ή να αλλάξει. Θα σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χάραξη συγκεκριμένων στρατηγικών που θα έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας.