Τι είναι οι μη επαγγελματικές συμπεριφορές;

Ο χώρος εργασίας  μπορεί πολλές φορές να γίνει ένα αρκετά ανταγωνιστικό και αγχωτικό περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι σήμερα, βρίσκονται συχνά σε μια θέση, όπου πρέπει να πιέζουν τους εαυτούς τους να κάνουν όλο και περισσότερα, προκειμένου να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό αλλά και να είναι βέβαιοι, ότι θα διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, του συνεχόμενου ανταγωνισμού, της πίεσης και της ανάγκης των εργαζομένων να αποδεικνύουν διαρκώς την αξία τους, μπορεί να προωθηθεί μια ανθυγιεινή εργασιακή κουλτούρα και να δημιουργηθούν πολύ συχνά μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές. Οι μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές, δεν μπορούν να οριστούν εξ΄ολοκλήρου και πολλές φορές μπορούν να είναι διαφορετικής φύσεως. Μη αποδεκτές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας πολλές φορές παρατηρούνται και από τις δύο πλευρές. Είτε στις σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους, είτε στις σχέσεις τους με τους εργοδότες τους.

 

Η σημασία της υγιούς εργασιακής κουλτούρας

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, λόγω των συνεχόμενων εξελίξεων και του μεγάλου ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει τους σύγχρονους χώρους εργασίας, είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες να προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να καλλιεργούν ένα θετικό περιβάλλον εργασίας και μια υγιής εργασιακή κουλτούρα. Σε ένα περιβάλλον όπου, οι μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές είναι περιορισμένες έως και μηδαμινές ή έστω αντιμετωπίζονται με το σωστό τρόπο, οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα και εξελίσσονται σε σωστοί επαγγελματίες.

Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να μπορούν να δημιουργούν μια κουλτούρα που βασίζεται στον σεβασμό και τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Οι εργαζόμενοι μέσα σε έναν οργανισμό θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και να έχουν την αίσθηση, ότι είναι προστατευμένοι απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς ή μη αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφορές. 

 

Γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε ποιες συμπεριφορές είναι οι απαράδεκτες στο χώρο εργασίας;

Έχει πολύ μεγάλη σημασία για έναν εργαζόμενο να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές στο χώρο εργασίας και ποιές όχι. Πολλές φορές τα όρια αυτα δεν είναι τόσο ευδιάκριτα και μπορούν να σημειωθούν παρεξηγήσεις που υπονομεύουν και το εργασιακό περιβάλλον αλλα και την ποιότητα της εργασίας. Παρακάτω, θα αναφέρουμε κάποια τρανταχτά παραδείγματα μη αποδεκτών συμπεριφορών, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε, ότι δεν είναι τα μοναδικά, παρα μόνο ίσως τα πιο κοινότυπα και μη αποδεκτά.

- Αδιαφορία: Οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό, θα πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι στη δόμηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς, η αδιαφορία των εργαζομένων για τους συναδέλφους τους, συμπεριλαμβανομένης της αγνόησης των συνεισφορών τους σε διάφορες εργασίες, θα πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο και οι εργαζόμενοι να λειτουργούν ομαδικά και με σεβασμό μεταξύ τους. Από την άλλη, η αδιαφορία δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους, αλλά και με τους εργοδοτες τους. Ένας οργανισμός θα πρέπει να ενδιαφέρεται ενεργά για τους εργαζομένους τους και να αναγνωρίζουν την συμβολή τους.

 

- Υβριστική συμπεριφορά: Στο πλαίσιο αναγνώρισης μη αποδεκτών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί η υβριστική συμπεριφορά και από τις δύο πλευρές. Κανένας εργαζόμενος δεν θα πρέπει να δέχεται υβριστικά ή υπονομευτικά σχόλια από κανέναν άνθρωπο στο χώρο εργασίας του, είτε αυτός είναι κάποιος ανώτερος του είτε κάποιος συνάδελφός του. Κάθε μορφή επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο θα πρέπει να είναι εστιασμένη στο  σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου.

 

- Επιθετικές συμπεριφορές: Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν αναφερθεί επιθετικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, είτε αυτές σχετίζονται με ξεσπάσματα θυμού και οργής, είτε και λεκτικής βίας. Κάθε μορφή επιθετικής συμπεριφοράς σε κάποιο μέλος του οργανισμού, ανεξαρτήτου θέσης είναι μη αποδεκτή και θα πρέπει να αναφέρεται και να αντιμετωπίζεται αμέσως!

 

- Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο: Μια ακραία έκφανση, μη αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφοράς, μπορεί να σχετίζεται με τον εκφοβισμό και τον απειλητικό τρόπο προσέγγισης. Κανένας μέλος ενός οργανισμού δεν θα πρέπει να νιώθει κάποιου είδους απειλή, θα πρέπει με ήρεμο και σεβαστό τόνο να κατανοεί, ποιά είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεωσεις του.

 

- Επικριτικός σχολιασμός για άλλους συναδέλφους: Στο πλαίσιο της διατήρησης μιας υγιούς εργασιακής συμβίωσης, θα πρέπει τα μέλη ενός οργανισμού να λειτουργούν αυστηρά σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο επικριτικός σχολιασμός, απέναντι είτε στην απόδοση κάποιου, είτε στην ανθρώπινη του υπόσταση, είναι μη αποδεκτές και θα πρέπει με κάθε τρόπο να αναφέρονται.

 

- Δίνοντας εύσημα για τη δουλειά κάποιου άλλου: Μια ακόμη μορφή μη επαγγελματικής συμπεριφοράς, είναι η περίπτωση που κάποιος καρπώνεται τη δουλειά κάποιου άλλου και παίρνει τα εύσημα για μια εργασία που πιθανό να μην ολοκλήρωσε ο ίδιος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει και ο ίδιος ο οργανισμός να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα καθήκοντα του κάθε εργαζομένου αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να υπερασπιστούν την δουλειά και την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Τι να κάνετε εάν παρατηρήσετε μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές.

Τι να κάνετε εάν παρατηρήσετε μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές.

Σε περίπτωση που στον εργασιακό σας χώρο έρθετε αντιμέτωποι ή παρατηρήσετε κάποια μορφή μη αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να το αναφέρετε και όχι να το αγνοήσετε. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε, είναι να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αμέσως και πάλι όμως διατηρώντας τη ψυχραιμία σας. Είναι πολύ σημαντικό όμως, να είστε βέβαιοι προτού προχωρήσετε σε κάποια αναφορά και να είστε σε θέση να τεκμηριώσετε το γεγονός ή τη συμπεριφορά που παρατηρήσατε. Αυτό όχι μόνο θα συμβάλει ενεργά στην επίλυση του ζητήματος, αλλά θα βοηθήσει επίσης να αποτραπεί μελλοντικά κάτι αντίστοιχο.

 

Πώς να αντιμετωπίσετε τυχόν διακρίσεις στο χώρο εργασίας σας;

Οι διακρίσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον εργασιακό χώρο σήμερα. Είτε λόγω φυλής, φύλου, ηλικίας, τρόπου ζωής ή θρησκείας και ότι άλλο, οι διακρίσεις ιδίως στον εργασιακό χώρο θα πρέπει να μην υφίστανται με κάθε τρόπο. Το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διακρίσεων είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Οι διακρίσεις συνήθως εκδηλώνονται με διαφορετικές μορφές, όπως μεροληπτική μεταχείριση ή αθέμιτες πρακτικές. Μπορεί να είναι σκόπιμη ή ακούσια και μπορεί να συμβεί λόγω άγνοιας ή έλλειψης γνώσης για το θέμα.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποιου είδους διαφορετικής αντιμετώπισης, είτε προς εσάς, είτε προς κάποιο άλλο μέλος του οργανισμού, θα πρέπει αμέσως να το επικοινωνήσετε. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι η αναφορά κάποιας μορφής διάκρισης ή μη αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφοράς, δεν σημαίνει αυτόματα και ρήξη με το άτομο που υπέπεσε στο λάθος. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μπορεί να ήταν ένα ακούσιο γεγονός, ή να μην έγινε αντιληπτό. Η σωστή και ήρεμη επικοινωνία μπορεί να λύσει ακόμα και τις πιο σοβαρές παρεξηγήσεις.

 

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αγενείς συμπεριφορές στην εργασία σας

Είναι περισσότερο από πιθανό κάποια στιγμή στην καριέρα σας να συναντήσετε δύσκολους ανθρώπους στο χώρο εργασίας σας, οι οποίο μπορούν να αγγίξουν και τα όρια της αγένειας με ορισμένες συμπεριφορές τους.Συχνά οι άνθρωποι μπορεί να συμπεριφερθούν με αγένεια, χωρίς να το αντιληφθούν απόλυτα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είστε σε θέση να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε αγενείς συμπεριφορές που μπορεί να προέρχονται είτε από κάποιο άτομο εσωτερικά μέσα στον οργανισμό που εργάζεστε, αλλά και από κάποιον που δεν ανήκει στην εταιρεία. Αν νιώσετε ότι με κάποιο τρόπο, κάποιος σας αντιμετωπίζει με αγένεια ή υποτιμητικά, θα πρέπει σε πρώτη φάση να επικοινωνήσετε μαζί του και να αναφέρετε το πρόβλημα και σε δεύτερη φάση αν αυτό δεν επιδιορθωθεί, θα πρέπει να το αναφέρετε στον ίδιο τον οργανισμό. Μην υποπέσετε και εσείς σε αντίστοιχες συμπεριφορές, διατηρήστε την επικοινωνία σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο και θα πρέπει η εταιρεία να μεριμνήσει από πλευράς της.

 

Πώς μπορεί ένας οργανισμός να αποτρέψει μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές

Από την πλευρά του ένας οργανισμός για να προστατεύσει και την ευημερία των υπαλληλων του, αλλά και την ομαλή λειτουργεία του εξ’ ολοκλήρου, θα πρέπει να μεριμνήσει κατάλληλα για να περιορίζει και να αποτρέπει εντελώς, μη αποδεκτές επαγγελματικές συμπεριφορές. Το πιο σημαντικό, είναι να διατηρεί έναν ενιαίο κώδικα συμπεριφοράς για τους υπαλλήλους. Θα πρέπει ο κώδικας συμπεριφοράς, να είναι αποτυπωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητος και κοινά αποδεκτός από όλους. Καλό θα ήταν να περιλαμβάνει και συνέπειες σε τυχόν παραβιάσεις. Βέβαια ο κώδικας δεν θα πρέπει να είναι αποτυπωμένος αυστηρά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σαν μέσο εκφοβισμού. Επιπλέον ένας οργανισμός ανεξαρτήτου μεγέθους θα είναι καλό να διατηρεί ένα τμήμα HR ή κάτι αντίστοιχο προκειμένου κάθε μορφή μη αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφοράς να ρυθμίζεται άμεσα και σωστά.