Οι εργοδότες συχνά αναμένουν από τους υποψηφίους να είναι καταρτισμένοι πάνω στο αντικείμενό τους ή να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Για παράδειγμα,  ορισμένες βιομηχανίες, όπως στον τομέα των κατασκευών, προτιμούν κάποιον με πρακτική εμπειρία και αξιόπιστο εργασιακό ιστορικό, ενώ μια εταιρεία ανθρωπίνου δυναμικού (HR) θα χρειαστεί έναν υποψήφιο με εκτεταμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ίσως και την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε τι είναι η εμπειρία και τι τα προσόντα και πως διαφοροποιούνται μεταξύ τους.


Πώς ορίζεται η εμπειρία;

 

Η εμπειρία αποκτάται με τα χρόνια που έχετε εργαστεί, σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Σε αυτό το διάστημα έχετε μάθει και εξασκήσει δεξιότητες και γνώσεις σε διάφορους τομείς. Εμπειρία είναι ό,τι αναφέρετε στο επαγγελματικό ιστορικό στο βιογραφικό σας. Όταν συζητάτε με τους εργοδότες για την εμπειρία σας, απαριθμείτε έργα που έχετε πραγματοποιήσει ή θέσεις στις οποίες εργαστήκατε προηγουμένως, μαζί με τα καθήκοντα που είχατε και τις καθημερινές εργασίες που εκτελούσατε. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε προσωπικά έργα ή πρακτική άσκηση, επειδή και τα δύο δείχνουν ότι έχετε πρακτική εμπειρία για το ρόλο που διεκδικείτε.

Οι εργοδότες απαιτούν από τους υποψηφίους συγκεκριμένο επίπεδο εργασιακής εμπειρίας, επειδή αυτό δείχνει ότι διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχουν στον ρόλο τους. Οι περισσότεροι εργοδότες συνήθως προτιμούν υποψηφίους που έχουν σχετική ή «μεταβιβάσιμη» εμπειρία.

Το βιογραφικό σας μπορεί να δείξει στους μελλοντικούς εργοδότες πως οι δεξιότητες και η εμπειρία σας μεταφέρονται στη θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση. Η ενότητα του εργασιακού σας ιστορικού παρέχει στους πιθανούς εργοδότες μια σύντομη περιγραφή της εμπειρίας σας στον τομέα ή τον κλάδο. Όσο περισσότερη εμπειρία στο βιογραφικό σας, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να τα καταφέρετε, κάτι που σας καθιστά πιο ελκυστικό υποψήφιο.

Για παράδειγμα, κάποιος που υποβάλλει αίτηση για μια θέση ως διευθυντής μάρκετινγκ μπορεί να έχει εμπειρία εργασίας ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών, στη συνέχεια ως υπεύθυνος μιας ομάδας ή ενός τμήματος και τέλος ως συνεργάτης μάρκετινγκ. Ο υποψήφιος με βάση το επαγγελματικό του ιστορικό, έχει πείρα στην επικοινωνία με τους πελάτες και έχει εξασκηθεί σε διάφορες τεχνικές πωλήσεων.


Τι είναι τα προσόντα;

 

 

Τα προσόντα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και άλλες γνώσεις που έχετε αποκομίσει από προγράμματα κατάρτισης ή σεμινάρια επιμόρφωσης που έχετε παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, το πτυχίο πανεπιστημίου, ξένες γλώσσες, κάποια επαγγελματική πιστοποίηση κ.α. Πολλά πεδία απαιτούν σε βάθος γνώση συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων, π.χ. της τεχνολογίας. Οι εργοδότες μπορεί να αναμένουν από τους υποψηφίους να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο εκπαίδευσης ή άλλου τύπου προσόντα προτού υποβάλουν αίτηση για μια θέση.

Οι εργοδότες συχνά αναζητούν έναν υποψήφιο που να συνδυάζει διαφορετικού τύπου προσόντα, συμπεριλαμβανομένων soft αλλά και hard skills. Λαμβάνουν, επίσης, υπόψιν τους τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Για να καταλάβετε τι εννοούμε, ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση για τους διαφορετικούς τύπους προσόντων:

  • - Soft Skills

Soft ή αλλιώς ήπιες δεξιότητες αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά που δε μετρώνται αριθμητικά. Περιλαμβάνουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες, τις δημιουργικές ικανότητες και την επικοινωνία. Για παράδειγμα, η ενεργητική ακρόαση και η επίλυση συγκρούσεων κατηγοριοποιούνται ως soft skills. Πολλοί εργοδότες εκτιμούν τις ήπιες δεξιότητες, ακόμη και σε τεχνικό περιβάλλον, επειδή μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που ένας εργαζόμενος αλληλεπιδρά με τους συναδέλφους και τους πελάτες. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να επηρεάσει θετικά την παραγωγικότητα και την αντίληψη του κοινού για την επιχείρηση.

  • - Hard Skills

Είναι οι ικανότητες που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης. Συχνά έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός προϊόντος ή την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας, όπως η γνώση μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού ή η χρήση ενός συγκεκριμένου εξοπλισμού. Οι ισχυρές τεχνικές ικανότητες και γνώσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα μπορεί να έχουν θετική επίδραση στα προσόντα σας για μια συγκεκριμένη εργασία, επειδή ότι ο εργοδότης θα μπορεί να σας εκπαιδεύσει πιο εύκολα καθώς μαθαίνετε στη δουλειά.

  • - Μεταβιβάσιμα

Τα προσόντα θεωρούνται μεταβιβάσιμα εάν μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές και διαφορετικές καταστάσεις, περιβάλλοντα ή κλάδους. Πρόκειται για δεξιότητες και ικανότητες που είναι σχετικές και χρήσιμες σε περισσότερους εργασιακούς χώρους, όπως η επικοινωνία και το ομαδικό πνεύμα. Οι εργοδότες συχνά αναζητούν άτομα που διαθέτουν ένα καλό σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων. Τα καλά νέα είναι ότι έχετε ήδη τέτοιες δεξιότητες – τις έχετε αναπτύξει σε όλη σας τη ζωή, μέσω οποιασδήποτε εμπειρίας κοινωνικής ή επαγγελματικής. Είναι συχνά σημαντικό να μπορείτε να εντοπίσετε και να δώσετε παραδείγματα των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που έχετε αναπτύξει, καθώς αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να πείσετε τους υποψήφιους εργοδότες ότι είστε κατάλληλοι για τη δουλειά.

 

Ποιο από τα δύο «μετράει» περισσότερο;

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τόσο τα προσόντα όσο και η εμπειρία είναι σημαντικά σε μια αναζήτηση εργασίας.

  • - Οι εργοδότες θέλουν κάποιον με εμπειρία επειδή:

Υποψήφιοι με εμπειρία έχουν δεξιότητες, κατάρτιση και γνώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εύκολη μετάβαση στο νέο τους ρόλο. Είναι σε θέση να ξεκινήσουν να εργάζονται άμεσα, χωρίς να χρειάζονται μακροχρόνια εκπαίδευση. Επιπλέον, η εμπειρία σημαίνει ότι ένας υποψήφιος έχει διασυνδέσεις στον κλάδο του, όπως πιθανούς πελάτες ή προμηθευτές που μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία να αναπτυχθεί περαιτέρω.

  • - Οι εργοδότες θέλουν κάποιον με προσόντα επειδή:

Κάποιος με προσόντα έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο για να μάθει για τον κλάδο του. Αυτό το είδος αφοσίωσης αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει φιλοδοξίες και στόχους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να ξεπεράσει τις προσδοκίες σε έργα ή καθήκοντα. Οι υποψήφιοι με πολλά προσόντα έχουν συνήθως μια θεμελιώδη κατανόηση του κλάδου που επέλεξαν και ξόδεψαν χρόνια μελετώντας πως να επιλύσουν προβλήματα ειδικά για το επάγγελμά τους. Εάν έχετε περισσότερα προσόντα, ιδιαίτερα πρόσφατα, μπορεί να γνωρίζετε περισσότερα για τις νέες τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα σας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι αυτοί συνήθως δεν έχουν προκατασκευασμένες ιδέες για το πως να κάνουν κάτι που τους έχει ανατεθεί, γεγονός που επιτρέπει περισσότερη καινοτομία και πειραματισμό στις διαδικασίες μιας εταιρείας.

  • - Γιατί μπορεί να χρειάζεστε και εμπειρία και προσόντα

Ενώ η εμπειρία και τα προσόντα διαφέρουν, είναι εξίσου σημαντικά κατά την αναζήτηση εργασίας. Οι εργοδότες συνήθως θέλουν να δουν έναν υποψήφιο που να περιλαμβάνει και τα δύο στο βιογραφικό του. Επιδιώκοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης ή εργασίας θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε νέες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή/ και της συνεργασίας σας με διαφορετικές εταιρείες. Η εμπειρία σάς βοηθά να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρίας και ορισμένους από τους άρρητους κανόνες που μπορεί να μη διδαχτείτε στην τάξη. Η ολοκλήρωση μιας πιστοποίησης σε ένα νέο εξοπλισμό ή δεξιότητα θα σας επιτρέψει να διεκδικήσετε μια διαφορετική θέση εργασίας με πρόσθετες ευθύνες και μπορεί επίσης να παρέχει νέα εικόνα για το πως να προσεγγίσετε διαφορετικά μια εργασία.


Συμπέρασμα

 

 

Τα προσόντα δείχνουν ότι διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις για το επάγγελμά σας, ενώ η εμπειρία αποδεικνύει ότι έχετε εξασκηθεί στον τομέα σας. Εσείς, μπορεί να έχετε εκτενή προϋπηρεσία ή να έχετε εκπαιδευτεί περισσότερο, ανάλογα με το πεδίο που δραστηριοποιήστε. Φυσικά, και οι δύο έχουν θέση στην αναζήτηση (νέας) εργασίας. Το ιδανικό είναι να διαθέτετε τόσο εμπειρία όσο και προσόντα, καθώς και τα δύο συμβάλλουν στην ικανότητά σας να εκτελείτε σωστά και αποδοτικά τη δουλειά σας. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την πρόσληψη υποψηφίων με εμπειρία, προσόντα ή και τα δύο, ανάλογα με τον κλάδο και τον ρόλο που προσφέρουν.