Λέγεται ότι για τις επιχειρήσεις το μεγαλύτερο προσόν μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Πως όμως μπορεί μια επιχείρηση να διασφαλίσει την ποιότητα των μελών της; Ένας οργανισμός οφείλει να ενστερνίζεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των εργαζομένων του. Η επαγγελματική ανέλιξη, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και η εργασιακή ικανοποίηση είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτου θέσης. Παράλληλα όμως, ένας οργανισμός πρέπει να μπορεί να πετύχει τους στόχους του και να αναπτυχθεί. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η εκπαίδευση προσωπικού. Πότε όμως πρέπει να εκπαιδεύεις το προσωπικό σου για να έχει αποτελέσματα;

 

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση προσωπικού

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση προσωπικού

 

Η εκπαίδευση προσωπικού είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία ενός οργανισμού. Ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη και του εργαζόμενου. Ένας εργοδότης μπορεί να έχει περισσότερη παραγωγικότητα από τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα του και ο εργαζόμενος αναπτύσει και εξελίσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες του.

 

Όσο ο κόσμος εξελίσσεται και αλλάζει, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις. Διαφορετικά δεν θα παραμείνουν ανταγωνιστικές και εκτός αγοράς. Για να καταφέρει μια επιχείρηση να μην είναι στάσιμη και να αναπτυχθεί, θα πρέπει και τα μέλη που την περιβάλλουν, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό της να εξελίσσεται. Η εκπαίδευση των εργαζομένων επιφέρει νέες γνώσεις, ικανότητες και ειδίκευση, και επομένως μεγαλύτερη απόδοση και ανάπτυξη στον οργανισμό που εκπροσωπούν.

 

Η εκπαίδευση προσωπικού όμως δεν είναι σημαντική μόνο για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Η ίδια έχει την υποχρέωση να βοηθάει τα μέλη της - δηλαδή τους εργαζόμενους της - να αναπτύσσονται και να πετυχαίνουν τους ατομικούς τους στόχους και φιλοδοξίες. Οι στόχοι των εργαζομένων δεν είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίζονται με αυτούς ενός οργανισμού. Φυσικά και είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή γραμμή πλεύσης, όπως για παράδειγμα οι αξίες του ατόμου να είναι κοινές με τις αξίες μιας επιχείρησης. Αυτό είναι σημαντικό για να μπορεί το άτομο να αφοσιωθεί και να γίνει εκπρόσωπος της επωνυμίας και όχι απλά ένας εργαζόμενος για τα προς το ζην.

 

Για να μπορέσεις να κάνεις τους εργαζόμενους σου πιστούς υποστηρικτές της επιχείρησής σου, πρέπει να κατανοείς τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους και να τους «σπρώχνεις» στην επιτυχία. Αν οι εργαζόμενοι σου δεν βρουν αυτό που ψάχνουν στην επιχείρησή σου, δηλαδή ευκαιρίες ανέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης, τότε θα στραφούν αλλού. Μην ξεχνάς ότι η ανάπτυξη των εργαζομένων σου θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της επωνυμίας σου.

 

Πότε πρέπει να επενδύσεις στην εκπαίδευση προσωπικού

Η εκπαίδευση των εργαζομένων ενός οργανισμού πρέπει να έχει συνέχεια, δηλαδή να υπάρχει διαρκής εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι μια αδιάκοπη διαδικασία. Σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σου πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια και ικανοποίηση. Και αυτό επιτυγχάνεται όταν αυτοί βλέπουν ότι ο οργανισμός που ανήκουν νοιάζεται και επενδύει στον προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πως όμως μπορεί να ξέρει ένας εργοδότης πότε πρέπει να εκπαιδευσει το προσωπικό του; Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για 4 βασικές περιπτώσεις.

 

Νέες προσλήψεις. Είναι ξεκάθαρο ότι οι νέοι άνθρωποι που έρχονται σε έναν οργανισμό χρειάζονται καθοδήγηση και εκπαίδευση για:

- την ομαλή εισαγωγή τους στην κουλτούρα του οργανισμού,

- να μάθουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες αυτού και

- για να μπορούν να εκτελούν άρτια τα καθήκοντα τους και σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπάρχουν.

 

Είναι σημαντικό οι τα νέα άτομα σε έναν οργανισμό να ενστερνίζονται τον στόχο του οργανισμού, το όραμα, τις αξίες, τους κανόνες και το εργασιακό περιβάλλον αυτού.

 

Υπάρχοντες εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι μόνο σε περιπτώσεις νέου προσωπικού χρειάζεται εκπαίδευση. Πολλές φορές αυτή η διαδικασία είναι άκρως απαραίτητη και για τους υφιστάμενους εργαζόμενους μιας εταιρείας. Η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και βελτίωση των υπαρχόντων είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων.

 

Αλλαγές εντός της επιχείρησης. Αλλαγές όπως ενημερώσεις ή τροποποιήσεις στα τεχνολογικά μέσα ενός οργανισμού, θα επιφέρουν την ανάγκη για εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε αυτά. Ένα παράδειγμα είναι η αγορά ενός ανεπτυγμένου τεχνολογικά εξοπλισμού που επηρεάζει τον τρόπο ή τις μεθόδους λειτουργίας του οργανισμού.

 

Προαγωγή. Όταν η προαγωγή και γενικότερα η ανάπτυξη της καριέρας του ενός είναι σημαντική, η εκπαίδευση του ατόμου είναι κρίσιμη. Σε αυτή τη περίπτωση η εκπαίδευση προσφέρεται ώστε να προετοιμάζεται το άτομο να αναλάβει τα καθήκοντα του νέου ρόλου με επιτυχία.

 

Εκπαίδευση προσωπικού: Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση

Εκπαίδευση προσωπικού: Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση

 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης μπορεί πολλές φορές να μοιάζει σαν μια σπατάλη. Στην πραγματικότητα όμως η αναβάθμιση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων ενός εργαζομένου είναι μια επένδυση που θα επιστραφεί στον ίδιο τον οργανισμό. Εκτός από την αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα, δημιουργούνται περισσότερα πλεονεκτήματα, όπως είναι η ηθική ικανοποίηση των εργαζομένων, μείωση κινδύνων κ.α. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη από την εκπαίδευση προσωπικού είναι:

 

Αυξημένη παραγωγικότητα

Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση των εκπαιδευμένων εργαζομένων είναι αυξημένη ποιοτικά και ποσοτικά. Υπάρχει λιγότερη σπατάλη χρόνου, πόρων και χρημάτων όταν οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης είναι υψηλά εκπαιδευμένοι.

 

Εργασιακή ικανοποίηση

Οι εργαζόμενοι αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους όταν αυτή επενδύει στην ανάπτυξη αυτών. Η εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία της αίσθησης ασφάλειας και ηθικής ικανοποίησης των εργαζομένων, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στη μείωση του ποσοστού αποχώρησης, καθώς η επιχείρηση καλύπτει της ανάγκες τους.

 

Ευκαιρίες ανέλιξης

Οι εργαζόμενοι αποκτούν βελτιώνουν σημαντικές γνώσεις και ικανότητες όταν περνούν από διαδικασίες εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετατρέπονται σε σημαντικούς πόρους της επιχείρησης, άρα και αυξάνονται οι πιθανότητες προαγωγής.

 

Λιγότερη επίβλεψη

Ένας καλά εκπαιδευμένος εργαζόμενος γνωρίζει πως να εκτελέσει τα καθήκοντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το οποίο μειώνει την ανάγκη για επίβλεψη. Επιπλέον, υπάρχει λιγότερη σπατάλη πόρων και χρόνου για την διεκπαιρέωση διεργασιών.

 

Λιγότερα λάθη

Τα λάθη συμβαίνουν σε όλους και είναι φυσικό. Ένα λάθος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα άτομο δεν είναι ικανό για μια θέση. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα λάθη προέρχονται από έλλειψη γνώσεων ή ικανοτήτων. Όσο πιο πολύ εντρυφεί ένα άτομο στο αντικείμενο εργασίας του, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να γίνονται λάθη ή ατυχήματα.

 

Επικαιροποίηση γνώσεων

Η διαδικασία της εκπαίδευσης δεν είναι σημαντική μόνο για να γίνουν οι εργαζόμενοι πιο παραγωγικοί ή για να αναλάβουν ένα νέο πόστο. Είναι εξίσου σημαντικό να ανανεώνονται οι γνώσεις αυτών για να αντιστοιχούν με το σήμερα. Αυτό δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση καθώς τα άτομα που την απαρτίζουν εξελίσσονται με τα νέα δεδομένα και είναι up-to-date στην αγορά.

 

Προσέλκυση νέων ταλέντων

Ένας οργανισμός που σέβεται την προσωπική και ομαδική ανάπτυξη των εργαζομένων του αποτελεί όνειρο για κάθε εργαζόμενο. Μια επιχείρηση που προσφέρει ευκαιρίες ανέλιξης και αναβάθμισης γνώσεων και ικανοτήτων, γίνεται αυτομάτως πόλος έλξης νέων ταλέντων στην αγορά εργασίας.

 

 

Η εκπαίδευση είναι χάσιμο χρόνου και χρημάτων

Η εκπαίδευση είναι χάσιμο χρόνου και χρημάτων

Καλά όλα αυτά στην θεωρία, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εκπαίδευση εργαζομένων δεν είναι άλλο από χάσιμο χρόνου και χρημάτων για την επιχείρηση. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι περιπτώσεις εκπαίδευσης προσωπικού που έχουν οδηγήσει σε βελτίωση απόδοσης, είναι μειονότητα! Και το ερώτημα τίθεται. Γιατί συμβαίνει αυτό;

 

Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις κάνουν το λάθος να μην δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρουν. Είναι συχνό φαινόμενο - και πολύ σοβαρό - οι οργανισμοί να μην έχουν στρατηγική προσέγγιση στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν επιδιώκουν να αναπτύξουν ικανότητες εργαζομένων κρίσιμης σημασίας για τον οργανισμό. Υπάρχει περιττή εκπαίδευση στα λάθος άτομα και γίνεται υπερβολική έκθεση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο πρακτικής εφαρμογής.

 

Για να έχει τα επιτυχία ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον για αυτόν που το παρακολουθεί. Η χρήσιμη εκπαίδευση θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, η ενδιαφέρουσα - δηλαδή που ενδιαφέρει πραγματικά το άτομο - συμβάλλει στην προσωπική αυτοβελτίωση, ικανοποίηση και αύξηση πιστότητας στην επιχείρηση. Επίσης, είναι σημαντικό η εκπαίδευση που δίνεται, να εφαρμοστεί άμεσα στο μέλλον. Διαφορετικά, απλά θα ξεχαστεί ή και μπορεί να οδηγήσει τους εργαζόμενους στη λάθος κατεύθυνση.

 

Τι μπορείς να κάνεις για αυτό

Τι μπορείς να κάνεις για αυτό

 

Φτιάξε πρώτα ένα πλάνο. Για να έχει η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματική αξία, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική και ένα πλάνο εφαρμογής της. Σε αυτή τη στρατηγική πρόσθεσε τις πιο σημαντικές ικανότητες που θέλεις να αναπτύξεις και τους καταλληλότερους τρόπους για να γίνει και η εφαρμογή αυτών εφικτή. Αν η εκπαίδευση που δίνεις δεν έχει αυτά μέσα, τότε θα αποτελεί βάρος για την επιχείρηση.

 

Βρες το σωστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει πάντα να βασίζεται στην εμπειρία, να είναι εκσυγχρονισμένο με τα νέα δεδομένα και να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη.

 

Δώσε χρόνο για εμπέδωση. Ένα πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μια γρήγορη ματιά σε μια διάλεξη όπου οι διαφάνειες θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή PDF. Για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα, πρέπει να είναι σωστά δομημένο, ώστε η γνώση που λαμβάνεται να μην πηγαίνει χαμένη. Αυτό είναι εφικτό όταν δίνεται έμφαση στην θεωρητική γνώση, στην εφαρμογή αυτής, την επανάληψη και την ανάλυση αποτελεσμάτων.

 

Δώσε βαρύτητα στην εξάσκηση. Η εξάσκηση και η πρακτική εφαρμογή της γνώσης είναι το μυστικό για να υπάρχει πραγματική εκπαίδευση. Πρόσφερε ευκαιρίες ή εργαλεία στους εργαζόμενους σου για να ασκήσουν τη γνώση που έχουν λάβει. Όταν μια ικανότητα ή δεξιότητα επαναλαμβάνεται συχνά, τότε γίνεται συνήθεια. Τότε το άτομο έχει πραγματικά κατακτήσει την ικανότητα αυτή.

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η σωστή εκπαίδευση δεν συνεπάγεται με μεγάλο κόστος. Θα πρέπει απλά να βρεις τον πιο κατάλληλο τρόπο για να μειώσεις το κόστος και να αυξήσεις την απόδοση της εκπαίδευσης σου. Φυσικά σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρόνος για εφαρμογή, πρακτική άσκηση, επανάληψη και αξιολόγηση για να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θυμήσου όμως, η εκπαίδευση εργαζομένων είναι επένδυση και όχι ένα ακόμα κόστος για την επιχείρησή σου!