ΜΗΦΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Μισθοί της εταιρείας ΜΗΦΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)

Λογιστήριο

26/09/2019 - Μερική απασχόληση
Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
1.500 EUR
Πριμ (Ανά έτος)
1000 EUR
Κουπόνια σίτισης (Ανά μήνα)
132 EUR
Προμήθεια επί των πωλήσεων (Ανά μήνα)
2000 EUR
Μερική απασχόληση - Γέρακας - Λογιστήριο
Εμπειρία στον τομέα: 10 Έτη