Ελληνικες επιγραφες

3

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Μισθοί της εταιρείας Ελληνικες επιγραφες

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)

Διοικητικό στελεχος

09/10/2019 - Μερική απασχόληση
Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
480 EUR
Μερική απασχόληση - Θεσσαλονίκη - Διοικητικό στελεχος
Εμπειρία στον τομέα: Λιγότερο του ενός έτους