ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ ΑΕ

2

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Μισθοί της εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ ΑΕ

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

07/09/2020 - Πρώην εργαζόμενος 2020 - Πλήρης απασχόληση
Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
700 EUR
Κουπόνια σίτισης (Ανά μήνα)
50 EUR
Πρώην εργαζόμενος 2020 - Πλήρης απασχόληση - Μεταμόρφωση - ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εμπειρία στον τομέα: 5 Έτη