Αφοί Αθανασίου ΕΠΕ

5

Ο συγκεκριμένος εργοδότης δεν παρέχει πληροφορίες επί του παρόντος, για την επωνυμία του στην κοινότητα.

Εκπροσωπείς την εταιρεία;
Ενεργοποίησε το προφίλ σου

Μισθοί της εταιρείας Αφοί Αθανασίου ΕΠΕ

Μηνιαίος μισθός (καθαρός)

Πωλήτρια, Ταμίας, Διεκπεραίωση παραγγελιών - (παραλαβή προιόντων- τοποθέτηση)

03/12/2019 - Μερική απασχόληση
Μηνιαίος μισθός (καθαρός)
750 EUR
Μερική απασχόληση - Πεύκη - Πωλήτρια, Ταμίας, Διεκπεραίωση παραγγελιών - (παραλαβή προιόντων- τοποθέτηση)
Εμπειρία στον τομέα: Λιγότερο του ενός έτους