Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της ZeniΘ , του 1ου παρόχου ολοκληρωμένης ενέργειας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

ZeniΘ - Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου Πωλήσεων
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
• Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών
• Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σε υφιστάμενους πελάτες με σκοπό είτε την ανανέωση συμβολαίων είτε την ενημέρωσή τους για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
• Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από δυνητικούς πελάτες οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενημέρωση προϊόντων και υπηρεσιών
• Ενημέρωση υφιστάμενων και δυνητικών πελατών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
• Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες οι οποίοι έχουν αιτηθεί για αλλαγή παρόχου με σκοπό την σημείωση παραπόνων και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
• Καταχώρηση στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος πελατών στη βάση δεδομένων 
• Υποστήριξη και συμμετοχή με φυσική παρουσία σε προωθητικές ενέργειες marketing 

 Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτοι Λυκείου/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
• Ένα (1) - δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
• Επιθυμητή η γνώση CRM 
• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Ικανότητές ομαδικής συνεργασίας και δημιουργική σκέψη
• Αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο κλίμα εργασίας