Περιγραφή θέσης εργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Εποπτεία και λειτουργία δικτύου τηλεφωνίας
 • Υλοποίηση έργων, ενεργοποίηση υπηρεσιών και ένταξη στην παραγωγή εξοπλισμών σύμφωνα με διαδικασίες των τμημάτων σχεδιασμού
 • Επικοινωνία με άλλες διευθύνσεις και τμήματα για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για θέματα σχεδιασμού και για επίλυση προβλημάτων
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων δικτύου τηλεφωνίας
 • Επίλυση προβλημάτων πελατών και διασυνδέσεων
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Θετικής Κατεύθυνσης)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Τηλεπικοινωνίες ή Πληροφορική θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και MSOffice
 • Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση δικτύων τηλεφωνίας
 • Καλή γνώση πρωτοκόλλων SIP, ISUP, H.248
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αρχιτεκτονική IMS
 • Επιθυμητή γνώση δικτύων φωνής κινητής τηλεφωνίας
 • Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 •  Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας