Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, Μεγάλης Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο του Αυτοκινήτου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα εντός νομού Αττικής:
Λογιστής 
Περιγραφή Θέσης:
• Έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων δαπανών, υλικών και υπηρεσιών
• Παρακολούθηση και συμφωνίες υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
• Λογιστική παγίων (καταχωρήσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων, μητρώο παγίων φορολογικό και ΕΛΠ, συμφωνίες)
• Συμμετοχή στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής πληροφόρησης (εγγραφές βιβλίων, ενημέρωση λογαριασμών κοκ)
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης λογιστικής
• Προϋπηρεσία (5) πέντε έως (8) οκτώ έτη σε ανάλογη θέση σε λογιστήριο εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης, κατά προτίμηση στο χώρο του αυτοκινήτου ή/και ανταλλακτικών
• Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π (Ν.4308/2014)
• Άριστη γνώση SAP (MM, SD, FI)
• Άριστη γνώση Excel 
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
• ‘Aριστη ικανότητα συνεργασίας
• Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και εργασίας υπό πίεση
Παροχές Εταιρίας:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον