Περιγραφή θέσης εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης
 • 2+ έτη εμπειρία σε ανάπτυξη mobile εφαρμογών με χρήση Xamarin ή άλλου cross platform app development framework (React Native, Ionic, PhoneGap etc.)
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε front-end GUI design and development
 • Πολύ καλή γνώση και κατανόηση αρχών προγραμματισμού, αλγορίθμων, Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εμπειρία σε επικοινωνία με RESTful APIS, Web Services και standards (JSON, XML, REST, SOAP)
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας


 • Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση ή/και εμπειρία σε .NET Core, C# και MSSQL/SQLite Database με Entity Framework
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε Web & Mobile Frameworks (jQuery mobile, Bootstrap)
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε ανάπτυξη native εφαρμογών σε Android και iOS
 • Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων source control (TFS, Git, SVN)

 • Παροχές:

 • Δυνατότητα πλήρους τηλεργασίας (Fully Remote)
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Αταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Συνεχείς Εκπαιδεύσεις
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Epsilon Training και Epsilon College