Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco , για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας ιατρικού εξοπλισμού αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης
• Εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
• Συνεργασία με ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων
• Συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Ιατρικών Οργάνων ή Βιοιατρικής Τεχνολογίας
• Προϋπηρεσία στο τεχνικό κλάδο για μηχανήματα εντατικής νοσηλείας θα εκτιμηθεί 
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Υποχρεωτική η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Ευχάριστη προσωπικότητα με διάθεση για εργασία 
 
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση και εκμάθηση σε τεχνολογίες αιχμής και ιατρικά μηχανήματα