Περιγραφή θέσης εργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Συλλογή των απαραίτητων ενεργειών και απαιτήσεων για την σύνθεση πλάνων υποέργων του δικτύου τόσο εσωτερικά όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες-προμηθευτές
 • Παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών σχετικά με την εξέλιξη και τα προβλήματα των υποέργων
 • Συμμετοχή σε προτάσεις τεχνολογικών και αρχιτεκτονικών λύσεων για το δίκτυο κινητών υπηρεσιών της εταιρίας
 • Συμμετοχή στην αντιμετώπιση προβλημάτων με σκοπό την αμεσότερη επίλυση τους
 • Υλοποίηση των έργων που έχουν σχεδιαστεί και παρακολούθηση της εξέλιξης τους
 • Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Μηχανικού ή Πληροφορικής/Υπολογιστών/Δικτύων)
 • Πιστοποίηση CCNP ή άλλη αντίστοιχη Δικτύων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υποστήριξη υπηρεσιών σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση Ms Office (Visio, Excel, Word)

 • Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Καλή γνώση των mobile 2,5G/3G/4G τεχνολογιών και των συστατικών τους όσον αφορά τις υπηρεσίες data (π.χ. SGSN/GGSN, MME/SGW/PGW)
 • Καλή γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης και επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed/mobile δίκτυα παρόχων (π.χ. GTP, PPP, Ethernet, IPv4/IPv6, OSPF/BGP, MPLS/EoMPLS/VPLS/EVPN)
 • Εμπειρία στην ανάλυση πακέτων και χαρακτηριστικών κυκλοφορίας του δικτύου (π.χ. με χρήση Wireshark και συλλογή flows)
 • Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας