Περιγραφή θέσης εργασίας


Τίτλος : Information Security Engineer(_Infosec/829)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ/ΚAΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
Τελευταία Ενημέρωση : 27/11/2020 3:23:00 μμ

Information Security Engineer

Ref. Code: Infosec/829


The main responsibilities of the position include:

 • Secure Company Information by designing, implementing, and enforcing security controls, safeguards, policies, procedures and standards
 • Design, implement and monitor security measures for information and communication systems, networks, and company data
 • Perform auditing of organizations information systems including Vulnerability and Risk analysis. Execute appropriate security measures and mechanisms to guard against unauthorized access to electronically stored and /or transmitted data and protect against reasonably anticipated cyber-threats.
 • Administrate and manage Security Information and Event Management Systems (SIEM)
 • Main requirements:

 • Bachelor degree in Computer Science or in a relevant field of Information Security, or relevant technology-related field
 • Master degree in Information Security will be considered a plus
 • Special Certifications such as ISACA CISA, CISM or ISC2 CISSP are highly desirable
 • Proven working experience of 3 years in the information and cyber security domain
 • Knowledge and hands-on experience of security solutions (Antivirus, Vulnerability Analysis, SIEM, WAF, etc.)
 • Excellent knowledge of the Greek & English languages, both written and spoken
 • Ability to adapt to a fast-moving IT landscape and keep pace with latest thinking and new security technologies
 • Attention to detail and problem-solving skills
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • The Company offers:

 • Attractive remuneration package
 • Private health insurance
 • Dynamic work environment
 • Continuous personal development and training opportunities