Περιγραφή θέσης εργασίας

Αρμοδιότητες

 • Υλοποίηση του προγράμματος λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων μέσω του κεντρικού Συστήματος Τηλε-εποπτείας και Τηλεχειρισμού (SCADA)
 • Επίβλεψη των ημερήσιων αναφορών συναγερμών και συμβάντων και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού λειτουργίας των ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Τηλεχειρισμός εξοπλισμού απομόνωσης και καταγραφή συμβάντων στο ημερολόγιο του Κέντρου Ελέγχου
 • Απομακρυσμένη λειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων μέσω του κεντρικού Συστήματος Τηλε-εποπτείας και Τηλεχειρισμού (SCADA).
 • Το προφίλ σας

  Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Επαγγελματικές σπουδές στο αντικείμενο του Τεχνικού Καυσίμων ή/και πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού) επιθυμητό
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε κεντρικούς θαλάμους ελέγχου με συστήματα SCADA ή DCS σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή/και σε λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Γνώση Microsoft Office και Outlook
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επικοινωνιακή ικανότητα και αποφασιστικότητα
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.
 • Ο πελάτης μας προσφέρει

  Εφόσον επιλεγείτε, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικές Αποδοχές
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Αν πληροίτε τα ανωτέρω προσόντα και σας ενδιαφέρει η προοπτική να εργαστείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης τότε μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο email: [email protected] (Κωδικός θέσης: DIS20 )

  Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.