Περιγραφή θέσης εργασίας

Ο ρόλος :


• Προσλαμβάνει τεχνίτες για την περιοχή του / της και υπογράφει συμβάσεις για την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών
• Επανεξετάζει σε μηνιαία βάση τις έρευνες ικανοποίησης Πελατών για τις Τοποθετήσεις καθώς και τα παράπονα, επικοινωνεί με τεχνίτες και σχεδιάζει διορθωτικές ενέργειες για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
• Λαμβάνει καθημερινά εργασίες τοποθέτησης, δίνει τις εργασίες στους τεχνίτες μέσα σε 48 ώρες για να υλοποιήσουν την υπηρεσία τοποθέτησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει υποσχεθεί στον πελάτη
• Αναλύει σε μηνιαία βάση τα αποτελέσματα πωλήσεων και P&L της υπηρεσίας τοποθέτησης με την διοικητική ομάδα του καταστήματος και των τις ομάδες πώλησης και λαμβάνει ανατροφοδότηση για να αυξήσει τον τζίρο των πωλήσεων
• Παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις δραστηριότητες του ανταγωνισμού προκειμένου να προτείνει τοπικές προσαρμογές της υπηρεσίας τοποθέτησης όσον αφορά την τιμολόγηση και το επίπεδο εξυπηρέτησης στην περιοχή του
• Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ομάδων πώλησης των καταστημάτων σε διαθέσιμες τοποθετήσεις, διαδικασίες για τη βελτίωση του τζίρου των πωλήσεων και του επιπέδου εξυπηρέτησης MARKET TEAMS
• Υπεύθυνος για την υποβολή προτάσεων και την ανάπτυξη νέων τοποθετήσεων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων για την ομάδα του / της, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις
 • Υπεύθυνος για την υποβολή προτάσεων και την ανάπτυξη νέων τοποθετήσεων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων για την ομάδα του / της, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις
 • Είστε άνθρωπος του εμπορίου με έντονο επιχειρηματικό πνεύμα και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών; Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε τη δημιουργικότητά σας και να προτείνετε λύσεις στους πελάτες σας; Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων; Σας αρέσει να δουλεύετε σε ομάδες και να αναπτύσσετε συνεχώς τις γνώσεις σας; Ψάχνετε για μία εταιρεία όπου μπορείτε να αναπτύξετε την αυτονομία και την πρωτοβουλία σας;

  Το προφίλ :

  • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου
  • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες
  • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
  • Προθυμία και αυτό-παρακίνηση
  • Πνεύμα συνεργασίας
  • Ικανότητα οργάνωσης και διάθεση για προσωπική εξέλιξη

  Η Εταιρεία Leroy Merlin ανήκει στο γαλλικό όμιλο ADEO που έχει 112.000 συνεργάτες και 1.315 καταστήματα σε 14 χώρες παγκοσμίως. Είναι ο 1ος όμιλος στην Ευρώπη και ο 3ος στον κόσμο στην αγορά «Φτιάξτο μόνος σου» (Do It Yourself). Στην Ελλάδα, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, αναζητάμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές θέσεις ενός πολυεθνικού δυναμικού περιβάλλοντος.

  Προσφέρουμε:

  o Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
  o Συνεχής ευκαιρίες για εκπαίδευση στο ρόλο
  o Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  o Επιπλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  o Εταιρικές εκπτώσεις