Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Αποθήκης (Βόρεια Προάστια) 
 Σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Περιγραφή Θέσης
• Υπεύθυνος/η για τη διακίνηση και τη λήψη παραγγελιών
• Προώθηση και παρακολούθηση των παραγγελιών
• Έλεγχος διακίνησης stock και εμπορευμάτων
• Υπεύθυνος/η για τον έλεγχο κόστους
• Συχνή επικοινωνία και follow up στους πελάτες
• Καταχώρηση παραγγελιών στο ERP σύστημα της εταιρείας
• Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας
• Έλεγχος της ορθής τήρησης των διαδικασιών της αποθήκης
• Συντονισμός του τμήματος της αποθήκης
• Προετοιμασία αναφορών
Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ ιδανικά με κατεύθυνση Logistics ή Οικονομικά
• Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Καλή γνώση αγγλικών
• Καλή γνώση H/Y και συστημάτων ERP
• Οργανωτικότητα και διάθεση για εργασία
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
• Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας