Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο της διακόσμησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Καταστήματος (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών 
• Διαχείριση και εποπτεία του ταμείου 
• Προσέγγιση και κατανόηση των προσωπικών και ιδιαίτερων επιλογών διακόσμησης του πελάτη
• Συνολική υποστήριξη του πελάτη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
• Συντήρηση και επιστασία χώρου καταστήματος 
Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση στη διακόσμηση και στην αρχιτεκτονική 
• Δύο (2) - τρία(3) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
• Γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου ή διακόσμησης
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας