Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco , για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης

Υπάλληλος Εξωτερικών Πωλήσεων (HO.RE.CA) Αττική και Νησιά Αιγαίου
Περιγραφή Θέσης
• Υπεύθυνος/η για την πραγματοποίηση επισκέψεων στα σημεία HORECA (ξενοδοχεία-καφετέριες-εστιατόρια)
• Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
• Επισκέψεις σε HO.RE.CA με σκοπό την πώληση και την εξυπηρέτηση πελατών
• Εντοπισμός των σημείων που δεν ακολουθούν την εμπορική πολιτική της εταιρείας
Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ επιθυμητό όχι απαραίτητο
• Προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού MS Office 
• Δυνατότητα ευεληξίας ωραρίου
• Επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητες διαπραγμάτευσης
• Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
• Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.