Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο των ελαστικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:Περιγραφή Θέσης

• Διερεύνηση νέων διαγωνισμών που αφορούν τον τομέα των ελαστικών και ενημέρωση της ομάδας πωλήσεων 
• Επικοινωνία με πελάτες και δήλωση της συμμετοχής τους 
• Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και υποβολή τους. 
• Συντονισμός των εργασιών και διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων 
• Υποστηρικτικές εξωτερικές εργασίες

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
• Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
• Δυνατότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
• Σύμβαση αορίστου χρόνου 
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας