Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:Υπάλληλος Διαγωνισμών Δημοσίου(Έδρα Θεσσαλονίκη)Περιγραφή Θέσης• Αναζήτηση και παρακολούθηση δημόσιων διαγωνισμών• Προετοιμασία δικαιολογητικών, έλεγχος φακέλου και υποβολή προσφορών• Παρακολούθηση διαδικασιών διαγωνισμού και προθεσμιών • Διαχείριση ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ Προφίλ Υποψηφίου• Πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ • Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Η/Υ • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες• Μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα• Ικανότητα εργασίας υπό πίεσηΠαροχές Εταιρείας• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών• Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας