Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής εταιρείας αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης

• Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση δεδομένων και την επεξεργασία πληροφοριών
Προφίλ Υποψηφίου

• Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
• Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με την τεχνολογία
• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Internet
• Άριστη ικανότητα οργάνωσης και έμφαση στη λεπτομέρεια
Παροχές Εταιρείας

• Βασικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας